Šoltésove dni 2018

25. - 26. 10. 2018

Milí kolegovia, učitelia fyziky,

pozývame Vás na odbornú konferenciu Šoltésove dni 2018 v dňoch 25. – 26. októbra 2018 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia sa už tradične uskutoční formou dielní doplnených odbornými prednáškami. Každý, kto má chuť pochváliť sa so zaujímavou činnosťou svojich žiakov, môže prispieť do programu. Váš príspevok bude viac ako vítaný. Chýbať nebude ani (pod)večerné spoločné posedenie.


Prihlásiť sa môžete do pondelka 15. októbra 2018 prostredníctvom formulára,

prípadne vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky mailom na adresu: kissstunde@gmail.com

alebo poštou na adresu: Peter Horváth, KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 4.


Rámcový časový harmonogram odborného programu:

25. október 2018: 8:00 – 17:00: úvod, tvorivé dielne, prednášky

26. október 2018: 8:00 – 14:00: tvorivé dielne, prednášky, záver


Cestovné na konferenciu hradí vysielajúca organizácia alebo účastník. Obedy hradia organizátori. Večeru 25. októbra (v rámci spoločného posedenia) hradia čiastočne organizátori a účastníci prispejú vo výške 5 eur. Ubytovanie hradí vysielajúca organizácia alebo účastník, v prípade záujmu odporúčame kontaktovať hotel Družba. Prednášateľom a vedúcim dielní ubytovanie zabezpečujeme v hoteli Družba na náklady organizátorov.

Bližšie informácie, presné názvy prednášok, ako aj zoznam prihlásených učiteľov budeme postupne uverejňovať na našej stránke, ako aj na facebooku.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: peter72horvath@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.