Strona Główna

Serwis Informacyjny Sołectwa Osielsko

ZEBRANIE WIEJSKIE

01.08.2018 r.

Środa

Godz. 18.00

Gminny Ośrodek Kultury

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Opinie sołectwa w sprawie uchwał:

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko >>pobierz (10kB)

- w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >>pobierz (10kB)

2. Uchwalenie wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych

do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2019.

3. Wolne wnioski i zapytania.

Serdecznie Witamy na informacyjnym portalu Sołectwa Osielsko!!!

Nasza strona w swoim założeniu ma spełniać rolę internetowej płaszczyzny wymiany Informacji o funkcjonowaniu samorządowej wspólny sołeckiej Osielska. Za jej pośrednictwem będziemy starali się na bieżąco przekazywać Państwu informacje o istotnych sprawach dla mieszkańców Sołectwa. Żywimy także nadzieję, że strona ta będzie stanowić swoistą wirtualną platformę społecznego zaangażowania Wspólnoty Sołeckiej Osielska. Tym samym w znacznym stopniu przyczyni się w budowie – położonej najbliższej nas – postulowanej publicznej rzeczywistości.

Zachęcamy do społecznej aktywności, częstych odwiedzin i współredagowania treści portalu.

Z samorządowym pozdrowieniem

Sołtys Osielska wraz z Radą Sołecką

Lokalizacja i charakterystyka

Nasze sołectwo stanowi jedną z siedmiu jednostek pomocniczych – zaliczanej do najdynamiczniejszych gmin w Polsce – gminy Osielsko. Położone jest w województwie kujawsko-pomorskim, przylega do północnych obrzeży miasta Bydgoszcz.

Sołectwo Osielsko sukcesywnie umniejsza swój wiejski charakter, który obecnie jest marginalny. Pełni raczej rolę dynamicznego samodzielnego przedmieścia, na obszarze którego powstają kompleksy zabudowy jednorodzinnej oraz parki działalności biznesowej.

Ludność sołectwa sukcesywnie ulega dynamicznemu wzrostowi na koniec 2016 roku w jego granicach administracyjnych zamieszkiwało 4739 osób. Tym sam nasze sołectwo stanowiło najludniejszą jednostkę pomocniczą gminy Osielsko.

Historia

Historia Osielska nierozerwalnie związana jest z geograficznym położeniem wsi na szlaku bursztynowym. Prawdopodobnie osada Osielsko znana była już czasach Ptolemeusza (100-160 r.n.e.).

Swoją udokumentowaną historią wieś Osielsko sięga do XI w. W tym okresie wieś była znana pod nazwą Osielsk i stanowiła dobra kościelne. Osielsk zostaje wymieniony w dokumencie Bolesława Kędzierzawego, księcia mazowieckiego, wskazuje wieś w liczbie zamków. Większość tych terenów porastały występujące tutaj w wielkiej obfitości lasy dębowe. Dlatego też dąb stał się nieodzownym heraldycznym elementem gminy i jej okolic.

Współcześnie, od 1990 r., Osielsko stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. W ramach gminy, wieś Osielsko funkcjonuje jako jednostka pomocnicza gminy – sołectwo, w jej skład wchodzą jeszcze dwie wsie: Czarnówczyn i Myślęcinek.