Strona Główna

Serwis Informacyjny Sołectwa Osielsko

„Metropolitalna Karta Seniora 60+”

Gmina Osielska, staraniami władz gminnych, na czele z Wójtem Wojciechem Sypniewskim i Radnymi VII Kadencji, stała się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Dzięki tej decyzji Mieszkańcy Osielska, którzy ukończyli 60 lat i więcej mogą korzystać z dobrodziejstw karty seniora.

Metropolitalna Karta Seniora 60+, działa w ramach bydgoskiego Programy, umożliwia starszym mieszkańcom zamieszkałych na terenie Bydgoszczy i Gmin z nią sąsiadujących, będących członkiem Stowarzyszenia, uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie Miasta, a nawet całego kraju. Program jest realizowany w wielu obszarach, m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia i rehabilitacji oraz wielu innych, które znajdą się w ofercie Partnerów Programu.


Osoby, które chciałyby otrzymać Metropolitalną Kartę Seniora 60+ zapraszamy do Urzędu Gminy, celem wypełnienia właściwego wniosku, do którego dostęp TUTAJ. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą zniżek dostępnych w programie - TUTAJ


Serdecznie dziękujemy firmom i instytucjom, które przystąpiły do Programu „Metropolitalna Karta Seniora 60+”. Cieszymy się, że wspólnie możemy wspierać seniorów w naszym mieście, tworząc dla tej grupy mieszkańców lepsze warunki życia oraz coraz więcej możliwości aktywnego spędzania czasu. Teraz czas na poszerzenie o oferty, usługi, punkty, produkty, instytucje, firmy z Naszej Gminy.

Serdecznie Witamy na informacyjnym portalu Sołectwa Osielsko!!!

Nasza strona w swoim założeniu ma spełniać rolę internetowej płaszczyzny wymiany Informacji o funkcjonowaniu samorządowej wspólny sołeckiej Osielska. Za jej pośrednictwem będziemy starali się na bieżąco przekazywać Państwu informacje o istotnych sprawach dla mieszkańców Sołectwa. Żywimy także nadzieję, że strona ta będzie stanowić swoistą wirtualną platformę społecznego zaangażowania Wspólnoty Sołeckiej Osielska. Tym samym w znacznym stopniu przyczyni się w budowie – położonej najbliższej nas – postulowanej publicznej rzeczywistości.

Zachęcamy do społecznej aktywności, częstych odwiedzin i współredagowania treści portalu.

Z samorządowym pozdrowieniem

Sołtys Osielska wraz z Radą Sołecką

Lokalizacja i charakterystyka

Nasze sołectwo stanowi jedną z siedmiu jednostek pomocniczych – zaliczanej do najdynamiczniejszych gmin w Polsce – gminy Osielsko. Położone jest w województwie kujawsko-pomorskim, przylega do północnych obrzeży miasta Bydgoszcz.

Sołectwo Osielsko sukcesywnie umniejsza swój wiejski charakter, który obecnie jest marginalny. Pełni raczej rolę dynamicznego samodzielnego przedmieścia, na obszarze którego powstają kompleksy zabudowy jednorodzinnej oraz parki działalności biznesowej.

Ludność sołectwa sukcesywnie ulega dynamicznemu wzrostowi na koniec 2016 roku w jego granicach administracyjnych zamieszkiwało 4739 osób. Tym sam nasze sołectwo stanowiło najludniejszą jednostkę pomocniczą gminy Osielsko.

Historia

Historia Osielska nierozerwalnie związana jest z geograficznym położeniem wsi na szlaku bursztynowym. Prawdopodobnie osada Osielsko znana była już czasach Ptolemeusza (100-160 r.n.e.).

Swoją udokumentowaną historią wieś Osielsko sięga do XI w. W tym okresie wieś była znana pod nazwą Osielsk i stanowiła dobra kościelne. Osielsk zostaje wymieniony w dokumencie Bolesława Kędzierzawego, księcia mazowieckiego, wskazuje wieś w liczbie zamków. Większość tych terenów porastały występujące tutaj w wielkiej obfitości lasy dębowe. Dlatego też dąb stał się nieodzownym heraldycznym elementem gminy i jej okolic.

Współcześnie, od 1990 r., Osielsko stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. W ramach gminy, wieś Osielsko funkcjonuje jako jednostka pomocnicza gminy – sołectwo, w jej skład wchodzą jeszcze dwie wsie: Czarnówczyn i Myślęcinek.