Слика изнад објашњава приказ елемената равног соларног колектора

Соларни систем је једна од могућности за примену санитарне топле воде и подршка грејању просторија и оправданост и исплативост инвестиције је ту, захваљујући постигнутим уштедама у поређењу са класичним изворима топлоте. Класични котао или други извор топлоте у установама ученичког стандарда сматра се за нерационалну инвестицију, док соларни системи доносе значајне уштеде захваљујући којим по исплативости инвестиције користимо добијену енергију такорећи бесплатно. Рок трајања квалитетних система је 25-30 година (изузев бојлера за пијаћу воду и циркулационе пумпе), зато су соларни колектори добра инвестиција за будућност и мање зависна на пораст цена класичних горива.

Додатни пратећи ефекат оваквог система грејања је и питање заштите животне средине. При оваквом систему ,избегава се емисија гасова који узрокује глобално загревање земљине атмосфере. Коришћење енергије сунца, доприноси трајном сачуваном начину живота и не оптерећује будуће генерације. Предност овог система је и у томе што се може: узајамно допуњавати са другим обновљивим енергетским изворима.


У видеу који следи можете видети како ради самостални фотонапонски соларни сисем: