ДОМ УЧЕНИКА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА" - ЗРЕЊАНИН

- Намена соларног постројења: ЗА ГРЕЈАЊЕ САНИТАРНЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ

- Величина соларног постројења: 80 комада термичких соларних колектора произвођача "Тхермо Солар", Словачка

- Укупна површина колектора:

- бруто 80 џ 2,024 м2 = 161,92 м2

- нето апсорбујућа: 80 џ 1,742 м2 = 139,36 м2

* Енергија

- нето корисна енергија соларног постројења МИН (годишње): 94.200 - кЊх

- нето корисна енергија соларног постројења (за минимални експлоатациони век од 30 год.): 2.826.000 - кЊх (2.826 МЊх) (Напомена: век соларне инсталације може бити 50-так година! У том случају су ефекти: 4.710.000 кЊх, односно: 4.710 МЊх).

* Еквивалентна количина супституисаног земног гаса

- еквивалентна количина супституисаног земног гаса је (годишње): 10.300 м3

- еквивалентна количина супституисаног земног гаса је (за минимални експлоатациони век од 30 год.): 309.000 м3 (Напомена: век соларне инсталације може бити 50-так година! У том случају је еквивалентна количина супституисаног земног гаса: 515.000 м3).

* Еколошки ефекти

- смањење емисије ЦО2 у атмосферу због коришћења сунчеве енергије (на годишњем нивоу): 23.365 кг

- смањење емисије ЦО2 у атмосферу због коришћења сунчеве енергије (минималном експлоатационом периоду од 30 год.): 700.950 кг (Напомена: век соларне инсталације може бити 50-так година! У том случају је смањење емисије ЦО2 у атмосферу због коришћења сунчеве енергије је: 1.168.250 кг)!
Ево неколико занимљивих линкова који ће Вам појаснити како раде соларни системи: