Sociale Kaart Crisis

Klik op één van onderstaande knoppen om de gewenste noodnummers bij urgentie, hulplijnen en crisislijnen te vinden.


Sociale kaart Crisis: voor wie? Waarvoor?


Voor wie is deze Sociale Kaart Crisis bedoeld?

Deze sociale kaart is er voor doorverwijzers in de welzijnssector die met personen in crisis geconfronteerd worden: maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, huisartsen, politie, onthaalmedewerkers,...


Waarvoor dient deze Sociale Kaart Crisis?

Deze sociale kaart geeft een overzicht van noodnummers bij urgentie, hulplijnen en crisislijnen. Ook het ruime aanbod dat achter een centraal crisisnummer ligt, wordt zo volledig mogelijk weergegeven. De rol van de hulpverlener stopt immers niet bij het telefoontje voor crisisinterventie. Een warme opvolging van de persoon in crisis blijft noodzakelijk voor het begeleidingsproces op korte en lange termijn.

Een crisis hoeft niet noodzakelijk te worden opgelost met een aanbieder uit deze Sociale Kaart. Vaak kunnen hulpverleners zelf, samen met de context van de persoon in crisis, ook een oplossing bieden.


Een zoveelste Sociale Kaart?

Deze Sociale Kaart Crisis is geen zoveelste "aparte" sociale kaart. Ze verwijst door naar www.desocialekaart.be, een officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.