หัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กิจกรรมในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูดีในดวงใจ คุณครูเทียนชัย ครุผาด

กิจกรรมการศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

คณะครูและนักเรียนร่วมถวายต้นเทียนและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

ร่วมประกวดมารยาทไทยในโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

YES! WE ARE

ตรากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ร่วมอบรมสัมนาการประกวดหนังสั้นระดับประเทศ

กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครูร่วมศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง

คณะครูร่วมกิจกรรมการสัมนาหนังสั้นของคปค.ระดับประเทศ

คณะครูร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมรับน้องม.1 และ ม.4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์