SOBIESKI PARLAMENT

Podsumowanie IV Sobieskiego Parlamentu.

W ubiegły piątek, w sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbył się finał czwartej edycji projektu edukacyjnego „Sobieski Parlament”.

Podczas tej edycji uczestnicy zmagali się z tematami: ograniczenia sprzedaży plastikowych opakowań, instytucji Rzecznika Praw Seniora, likwidacji zmiany czasu oraz uczestnictwa kandydatów bezpartyjnych w wyborach samorządowych.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” mawiał polski mąż stanu, Jan Zamoyski. W odpowiedzi na występujący m.in. wśród niepełnoletnich licealistów,problem braku odpowiedniej przestrzeni do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, przy współpracy z II Liceum, realizuje już czwartą edycje projektu Sobieski Parlament.

W tym roku tytuł Najlepszego Mówcy SP przypadł Panu Antoniemu Kowalczykowi.🥇 Drugim Najlepszym Mówcą SP został Pan Andrzej Szablewski, 🥈 a na trzecim miejscu uplasował się Pan Bartłomiej Beruś, 🥉który równocześnie otrzymał nagrodę najlepszego debiutanta SP.

Najlepszym klubem poselskim został Sobieski Komitet Socjalliberalny!

Jury zdecydowało, również o nagrodzeniu w kategoriach:

🏆cytat SP: Filip Kamiński

🏆zaangażowany Poseł trzylecia: Antoni Kowalczyk

🏆 przyszli konstytucjonaliści: Stanisław Lalik, Warcisław Rokosz-Kuczyński, Filip Kamiński.


DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK!!!

Zapisy do listy mówców ruszyły!

Szanowni Państwo,

Decyzją Marszałka SP do 5.01 (włącznie) zarząd klubu poselskiego zobowiązany jest do przesłania listy mówców, prezentującej kolejność wystąpień według podanego poniżej schematu do Sekretarza SP Małgorzaty Juszkiewicz na adres sobieski.parlament@gmail.com

Zgodnie z procedurą, Sekretarz SP wydaje decyzję o przyjęciu listy mówców lub jej odrzuceniu (z odpowiednim uzasadnieniem) najpóźniej do 6.01. Od decyzji Sekretarza SP przysługuje odwołanie, złożone w formie elektronicznej na ręce Marszałka SP, najpóźniej 12 godzin po otrzymaniu decyzji Sekretarza. O dalszym przebiegu sprawy decyduje Marszałek w porozumieniu z koordynatorami projektu.

Chciałabym zachęcić do angażowania jak największej liczby posłów do występowania z mównicy, będzie to na pewno dobrze widziane przez sędziów.

Informuję również, że możliwe jest dokonanie drogą mailową jednej zmiany w przesłanej liście mówców do dnia 8.01 godz. 18:00 oraz 1 zmiany u sekretarza SP w dniu obrad.

Marszałek SP

Anna Kulma


Wzór wypełniania listy mówców:

USTAWA (swojego klubu poselskiego) :

wnioskodawca:

odp na pytania:

pierwsza mowa II czytanie:

druga mowa II czytanie:

sprawozdanie:


USTAWA klubu poselskiego (nazwa)

pierwsze pytanie:

drugie pytanie:

pierwsza mowa II czytanie:

druga mowa II czytanie:


USTAWA klubu poselskiego (nazwa)

pierwsze pytanie:

drugie pytanie:

pierwsza mowa II czytanie:

druga mowa II czytanie:


USTAWA klubu poselskiego (nazwa)

pierwsze pytanie:

drugie pytanie:

pierwsza mowa II czytanie:

druga mowa II czytanie:

Obrady IV SP.

Na podstawie art.27. ust.2 Regulaminu SP, Marszałek SP ogłasza termin oraz miejsce obrad IV Sobieskiego Parlamentu.

Termin: 11 stycznia 2019 roku, godz. 9:00 (rejestracja Posłów SP 8:30)

Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 Kraków

Komisja legislacyjna zwołana!

Na podstawie zarządzenia Marszałka SP, z dnia 15.12.2018 r. zwołuje się na dzień 21 grudnia 2018 r. (godz: 11:15) komisje legislacyjną.

Komisja ma za zadanie dokonać formalnej weryfikacji złożonych projektów ustaw.

Informacja o terminach złożenia projektów ustaw.

Informujemy, że na podstawie art.22 ust.1 Regulaminu SP, projekt ustawy należny złożyć w formie DRUK 1 na ręce Marszałka SP, za pośrednictwem adresu mailowego: sobieski.parlament@gmail.com najpóźniej do dnia 15.12.2018r. do godz. 21:00.

Przypominamy również, że wersję papierową projektu ustawy należy dostarczyć niezwłocznie (tj. 17.12.2018) do sekretariatu II LO.


Procedura formalnej weryfikacji projektu ustawy:

  1. Złożenie w terminie projektu ustawy, przez uprawnionego wnioskodawce.
  2. Możliwość zwołania komisji legislacyjnej. Komisja ma charakter doradczy, a jej postanowienia nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje Marszałka SP.
  3. Marszałek SP najpóźniej do 21.12.2018r. wydaje decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu projektu ustawy. (Art.25. ust.1. Regulaminu SP).
  4. W przypadku decyzji o odrzuceniu projektu ustawy klub poselski, najpóźniej do 27.12.2018r. składa poprawiony projekt ustawy.
  5. Możliwość odwołania się od decyzji marszałka SP (tryb art. 25. ust.2 Regulaminu SP)
  6. Marszałek SP wydaje ostateczna decyzje do 28.12.2018r. (art. 26 Regulaminu SP)Organy IV SP wybrane!

Miło nam poinformować, iż Koordynatorzy projektu, na podstawie art. 31. ust. 1 i 2 oraz art. 39. ust.1. Regulaminu SP powołali organy IV Sobieskiego Parlamentu:

  • Marszałek SP - p. Anna Kluma
  • Wicemarszałek SP - p. Aleksander Lubiński
  • Sekretarz SP - p. Gosia Juszkiewicz

Nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne IV Sobieskiego Parlamentu.


🕐 29.10.2018r godz. 13:00

🏫 sala 22, II LO Kraków

ℹ Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia oraz etapy projektu edukacyjnego. Następnie odbędzie się losowanie tematów projektów ustaw.

Rozpoczynamy IV Sobieski Parlament!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Sobieszczaków do udziału w tym wyjątkowym projekcie.


Zgłoszenia do projektu edukacyjnego odbywają się w formie klubu poselskiego, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres mailowy: sobieski.parlament@gmail.com najpóźniej do dnia 21.10.2018r. do godziny 21:00, wraz z wymaganymi załącznikami.

POBIERZ - formularz zgłoszeniowy


Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu SP przez uczestnika oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Do zgłoszenia wymagana jest zgoda wychowawcy klasy. W przypadku klubu zrzeszającego członków z różnych klas, wymagana jest zgoda wszystkich wychowawców.

Zapraszamy do włączenia się w czwartą edycje Sobieskiego Parlamentu, od strony organizatorskiej. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza: FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZY