Religion

Tidslinje över ämnet & kunskapskraven

Årskurs 7 - Årskurs 8 - Årskurs 9

Information

Tidslinjen läses från vänster till höger. Varje bubbla är olika kurser som eleverna kommer jobba med i religionskunskap Varje kurser är kopplade till olika kunskapskrav. För att gå in på en specifik kurs väljer man årskurs och sedan kursens namn. Läraren kan ibland hoppa mellan olika i kurser samma årskurs. Exempelvis religion och samhällskonflikt före new age för år 9or