Religion

Tidslinje över ämnet & kunskapskraven

Årskurs 7 - Årskurs 8 - Årskurs 9

Information

Tidslinjen läses från vänster till höger. Varje bubbla är olika kurser som eleverna kommer jobba med i religionskunskap Varje kurser är kopplade till olika kunskapskrav. För att gå in på en specifik kurs väljer man årskurs och sedan kursens namn. Läraren kan ibland hoppa mellan olika i kurser samma årskurs. Exempelvis religion och samhällskonflikt före new age för år 9or

Bedömningar

Hur vi lärare bedömer kan ibland vara svårt för elever att få begrepp om. Speciellt vad ett E svar och ett A svar är inom kunskapskravet " att föra enkla resonemang" inom SO. Med dessa videos hoppas jag att ni får en bättre förståelse över hur vi som lärare tittar på.