År 9 Varför tro? New age

Upplägg

Arbetssätt: Förstå hur nya religiösa religioner kunnat dyka upp. Vad dom stora new age religionerna handlar om och varför folk söker sig till dessa. Varför duger tex inte kristendomen eller Islam? Det är vad eleverna ska försöka förstå sig på och verkligen undersöka vad dessa religioner står för.

Bedömning: grundläggande uppgifter samt analysfrågor (Kunskapskrav 1, 2, 3, 4 och 6)

G-suite classroom: 14A,C & B - New Age

--------

Del 1 - Introduktion till New age - Vad är New age?

Introduktion till New age, vad är detta? Vi ser på denna film: New age introduktion Eventuellt denna film: New age - Scientologi och livet ord


Del 2 - Centrala begrepp till New age - Vad kännetecknar ny religiositet?

Handlar om vad som förknippas med New age och dess centrala budskap.

Uppgift: Läs New age och Ny religion eller ny sekt?