År 8 Kristendomen fördjupning

Upplägg

Arbetssätt: Få en djupare förståelse över syskonreligionerna och hur religionerna har påverkat vårt samhälle vi lever idag.

Bedömning: Fördjupande frågor och analysuppgifter (Kunskapskrav 1, 2 och 3 )

G-suite classroom: 15A - fördjupning av kristendomen, 15C - fördjupning av kristendomen

--------

Del 1 - Introduktion till fördjupningen av kristendomen

Vi introducerar området genom att se filmen om Martin Luther - Filmen


Del 2 - Inläsning av material (kunskapskrav 1-3)

Målet är att förstå de olika inriktningarna inom kristendomen, detta görs via att eleven ska läsa följande kapitel:

Eleven ska sedan se videoklippet: Reformen och Martin Luther

Alternativ lyssna på ljudklippet: Ljudpodd: Reformationen på 1500-talet

Uppgift: Besvara uppgiften 15C del 2 uppgift 1 - Martin Luthers kritik - 15A Del 2 uppgift 1 - Martin Luthers kritik

Del 3 - Jämförelsen mellan de tre stora inriktningarna (kunskapskrav 1-2)

Vi ska jämföra dom olika inriktningarna inom kristendomen. Vad för likheter och skillnader har dom? Eleven ska läsa följande.

Uppgift: 15A - Del 3 uppgift 1 - 15C - Del 3 uppgift 1


Del 4 - Förändringen av kyrkan i Sverige. (kunskapskrav 1-3)

Förändringen av kyrkan är tydlig under denna tid. Från Katolsk kyrka till en protestantisk och sedan en kyrka från statlig kontroll. Hur kunde detta ske? Eleven ska förstå varför denna förändringen sker och vad för orsaker samt konsekvenser det blir utav det.

Filmer: Frikyrkans framväxt (ligger på en högre nivå än grundläggande)

Filmer: Svenska kyrkans framväxt och frikyrkan (lite mer grundläggande nivå)

Uppgift: Besvara detta formulär - Frikyrkornas och kyrkans framtid?


Del 5 - Extrauppgifter som testar på två andra kunskapskrav - religionens uttryck i dagen samhälle

Material

Olika tidslinjer över området

Tidslinje över förändringen från kristendom till tre kristna inriktningar

Tidslinje för kristendomen och dess händelser

Tidslinje över förändringen från katolicm till reformen i Sverige

Youtube filmer till detta område

Luther och den protestantiska reformen - Crash course history (engelska)