År 8 Kristendomen fördjupning

Upplägg

Arbetssätt: Få en djupare förståelse över syskonreligionerna och hur religionerna har påverkat vårt samhälle vi lever idag.

Bedömning: Fördjupande frågor och analysuppgifter (Kunskapskrav 1, 2 och 3 )

G-suite classroom: 15A - fördjupning av kristendomen, 15C - fördjupning av kristendomen

--------

Del 1 - Introduktion till fördjupningen av kristendomen

Vi introducerar området genom att se filmen om Martin Luther - Filmen


Del 2 - Inläsning av material (kunskapskrav 1-3)

Målet är att förstå de olika inriktningarna inom kristendomen, detta görs via att eleven ska läsa följande kapitel:

Filmer

Kyrkans början och delningen på 1000-talet

Reformen och Martin Luther

Alternativ - Reformen med Martin Luther

Alternativ lyssna på ljudklippet: Ljudpodd: Reformationen på 1500-talet

Uppgift: Besvara uppgiften 15B del 2 - delningen av kyrkan & Martin Luthers kritik - 15C del 2 uppgift 1 - Martin Luthers kritik - 15A Del 2 uppgift 1 - Martin Luthers kritik

Del 3 - Jämförelsen mellan de tre stora inriktningarna (kunskapskrav 1-2)

Vi ska jämföra dom olika inriktningarna inom kristendomen. Vad för likheter och skillnader har dom? Eleven ska läsa följande. Vi ser även filmen: Kristendomens ritualer

Uppgift: 15A - Del 3 uppgift 1 - 15C - Del 3 uppgift 1


Del 4 - Förändringen av kyrkan i Sverige. (kunskapskrav 1-3)

Förändringen av kyrkan är tydlig under denna tid. Vi går från en Katolsk kyrka till en protestantisk. Kyrkan går från statlig kontroll till att den helt upplöses från staten år 2000. Hur kunde detta ske? Eleven ska förstå varför denna förändringen sker och vad för orsaker samt konsekvenser det har blivit utav det.

Vi ser tillsammans denna film om Svenska kyrkans förändring: Kristendomen i Sverige

Filmer: Frikyrkans framväxt (ligger på en högre nivå än grundläggande)

Filmer: Svenska kyrkans framväxt och frikyrkan (lite mer grundläggande nivå)

Uppgift:


Del 5 - Extrauppgifter som testar på två andra kunskapskrav - religionens uttryck i dagen samhälle

Material

Olika tidslinjer över området

Tidslinje över förändringen från kristendom till tre kristna inriktningar

Tidslinje för kristendomen och dess händelser

Tidslinje över förändringen från katolicm till reformen i Sverige

Youtube filmer till detta område

Luther och den protestantiska reformen - Crash course history (engelska)