År 8 Hinduism & Buddhism

Upplägg

Arbetssätt: Förstå grunderna och få en djupare förståelse över de östliga religionerna, hinduism och buddhism. Dessutom läggs större fokus på kvinnosynen inom religionen.

Bedömning: grundläggande uppgifter samt analysfrågor (Kunskapskrav 1, 2, 3, 4 och 6)

G-suite classroom: 15B - Hinduism och Buddhism classroom

--------

Lektion 1 - Introduktion hinduismen (kunskapskrav 1-2)

Introduktion till Hinduismen, föreläsningen och en uppgift till lektionen. Google slides: klicka här

Uppgift: Besvara introduktions frågorna här


Lektion 2 - Centrala begrepp och tankegångar (kunskapskrav 1-2 & 4)

Föreläsning om det centrala begreppen inom hinduism. Google slides: Klicka här

Uppgift: Besvara lektion 2 centrala begrepp om hinduismen


Lektion 3 - Gudar och skrifter (kunskapskrav 1-2 & 4)

Ta reda på mer om gudar och de heliga skrifterna inom hinduismen. Se filmen: Gudar och heliga skrifter

Uppgift: Läs Många gudar eller en gud? Besvara längst ned på sidan ordkunskap och kommer du ihåg? Läs sedan: Analysera urkunder. Läs texterna och gör analysfrågorna längst ned på sidan. 1-4. Max 2 sidor. Skickas in på G-classroom Lektion 3 - Analys gudar


Lektion 4 - 5 Eget arbete (göra klart tidigare uppgifter)


Lektion 6 - Kvinnosynen inom hinduismen (kunskapskrav 1-4)

Djupförståelse över kvinnornas ställning och hur samhället är starkt präglad av religionen. Google Slides: lektion 6 - Kvinnosynen Se även denna film Kast och kvinnans roll i samhället

Uppgift: Uppgift 6 på google classroom Besvara följande frågeställningar; Vilka hinder finns det för kvinnorna att utöva sin tro i de hinduiska samhället? Varför finns dessa hinder tror du? Har hon samma rättigheter som mannen? Motivera dina svar. Du ska resonera, finna argument som för dina tankar framåt mer en ett steg. Max 2 sidor 12 i teckensnitt


Lektion 7-8 Eget arbete (gör klart tidigare uppgifter)

-----------------------------------

Buddhismen

Lektion 9 - Introduktion till Buddhismen (kunskapskrav 1-2)

Förståelse över Buddhismen och dess centrala tankegångar. Google slides: Lektion 9 buddhism


Lektion 10 - Buddhismen och kvinnosynen (kunskapskrav 1-4)

Förstå varför Buddhismens kvinnosyn och dess problematik. Google slides: Lektion 10 kvinnosynen

Uppgift: Titta tillbaka på din uppgift om kvinnosynen inom hinduismen. Besvara dessa analysfrågor. Vilka skillnader ser du mellan hinduismen och buddhismens kvinnosyn? Vilka likheter ser du mellan dessa två religioners synsätt på kvinnor? Vad skulle du vilja förbättra för kvinnornas rätt i respektive religion? Skicka in det på classroom. Max 2 sidor 12 i teckensnitt


Lektion 11 - Fortsätt med analysfrågor om kvinnosynen


Lektion 12 - Jämförelse mellan Buddhism och hinduism kring synsätt (kunskapskrav 1-2)

Förberedelse övning kring synen på livet och universum kring hinduism och buddhism. Läs på detta dokument (fås utskrivet också) Jämförelse kring synen, hinduism och buddhism Du ska förbereda dig inför muntlig presentation i små grupper. Gå tillbaka till olika slides och kolla gleerups kapitel: Buddhismens lära , hinduiska kastsystemet, hinduismens lära


Lektion 13 - 14 - Komplettering av uppgifter & Sammanfatta hinduismen och buddhismen

Vi ska göra klart uppgifterna och sammanfatta de båda religionerna. Vad som skiljer dem åt mot syskonreligionerna och mellan dom själva. Här får eleverna också info kring provet om hinduism och buddhismen.