År 7

Syskonreligioner del 1

Upplägg

Arbetssätt: Förstå grunderna med syskonreligionerna genom att läsa och besvara frågor. Följande ordning är; utbredning av religionerna, Judendomen, kristendomen och Islam.

Bedömning: Uppgifter och ett skriftligt prov (Kunskapskrav 1, 2, 3 och 4)

G-suite classroom: Klassrummet finner ni här

--------

Lektion 1 - Introduktion till världsreligionernas ursprung. Google slides: klicka här

Denna film förklarar också en hel del om religion: Religionens grunder

Uppgift: Beskriv hur världsreligionerna har brett ut sig över världen. Tänk på syftet med en beskrivning - att ge tydlig information i en genomtänkt ordning som t.ex. storlek, ålder eller område + följ kartan i en logisk ordning.

Besvara uppgiften här: G-suite, världsreligionernas utbredning - lektion 1


Lektion 2 - Introduktion till judendomen

Se filmen: Judendomen en världsreligion. Eleverna ska ta ut tre faktapunkter de anser är intressant från filmen. Google slides: Klicka här

Uppgift: Beskriv varför du valde dessa tre faktapunkter, berätta något nytt du har lärt dig om varje enskild punkt som du valt. Besvaras uppgiften här: Syskonreligioner del 1 svar på filmen


Lektion 3 - Judendom, religion och ett folk

Läs kapitel: Judendom - både en religion och ett folk och Det judiska folkets uppdrag...

Uppgift: Kapitel "Det judiska folkets uppdrag" har två uppgifter ni ska göra för att träna inför provet. Dessa två är Ordkunskap och kommer du ihåg?


Lektion 4 - 5 - Judendom, viktiga urkunder, riter och heliga handlingar

Läs kapitel: Tanakh urkund, Tora - undervisning eller lära, riter och heliga handlingar, från vaggan till graven, riter år efter år

Uppgift: Kapitel "Riter år efter år" har två uppgifter ni ska göra för att träna inför provet. Dessa två är Ordkunskap och Kommer du ihåg? Se även filmen synagogor i samma kapitel.

Extramaterial: Läs Kapitel: Tradition och riktningar 3 - Gör Kommer du ihåg? längst ned på sidan.


Lektion 6 - Prov 23/2 2017

Inför provet läs på detta: Inför religionsprovet, religionstabellen och skillnader och likheter mellan syskonreligionerna. Blir ett skriftligt prov lycka till!

--------

Lektion 1 - Introduktion till Kristendomen och Islam