År 7

Syskonreligioner del 1

Upplägg

Arbetssätt: Förstå grunderna med syskonreligionerna genom att läsa och besvara frågor. Följande ordning är; utbredning av religionerna, Judendomen, kristendomen och Islam.

Bedömning: Uppgifter och ett skriftligt prov (Kunskapskrav 1, 2, 3 och 4)

G-suite classroom: Klassrummet finner ni här

--------

Lektion 1 - Introduktion till världsreligionernas ursprung. Google slides: klicka här

Denna film förklarar också en hel del om religion: Religionens grunder

Uppgift: Beskriv hur världsreligionerna har brett ut sig över världen. Tänk på syftet med en beskrivning - att ge tydlig information i en genomtänkt ordning som t.ex. storlek, ålder eller område + följ kartan i en logisk ordning.

Besvara uppgiften här: G-suite, världsreligionernas utbredning - lektion 1


Lektion 2 - Introduktion till judendomen

Se filmen: Judendomen en världsreligion. Eleverna ska ta ut tre faktapunkter de anser är intressant från filmen. Google slides: Klicka här

Uppgift: Beskriv varför du valde dessa tre faktapunkter, berätta något nytt du har lärt dig om varje enskild punkt som du valt. Besvaras uppgiften här: Syskonreligioner del 1 svar på filmen


Lektion 3 - Judendom, religion och ett folk

Läs kapitel: Judendom - både en religion och ett folk och Det judiska folkets uppdrag...

Uppgift: Kapitel "Det judiska folkets uppdrag" har två uppgifter ni ska göra för att träna inför provet. Dessa två är Ordkunskap och kommer du ihåg?


Lektion 4 - 5 - Judendom, viktiga urkunder, riter och heliga handlingar

Läs kapitel: Tanakh urkund, Tora - undervisning eller lära, riter och heliga handlingar, från vaggan till graven, riter år efter år

Uppgift: Kapitel "Riter år efter år" har två uppgifter ni ska göra för att träna inför provet. Dessa två är Ordkunskap och Kommer du ihåg? Se även filmen synagogor i samma kapitel.

Extramaterial: Läs Kapitel: Tradition och riktningar 3 - Gör Kommer du ihåg? längst ned på sidan.


Lektion 6 - Prov 23/2 2017

Inför provet läs på detta: Inför religionsprovet, religionstabellen och skillnader och likheter mellan syskonreligionerna. Blir ett skriftligt prov lycka till!

--------

Lektion 1 - Introduktion till Kristendomen och Islam

Vi börjar med Kristendomen. Introduktion till religionen görs via att vi se en kort film om kristendomen. Filmen - Kristendomen Sedan ser vi filmen om islam.

Uppgift: Skriv ned 3 olika intressanta fakta om kristendomen på google classroom. Se sedan filmen om Islam och skriv ned 3 fakta om islam på google classroom. klicka på denna länk för att komma till uppgiften

  • 1.Ta ut tre viktiga saker från kristendomen, motivera varför du valde dom tre sakerna.
  • 2. Ta ut tre viktiga saker från Islam, Motivera varför du valde dom tre sakerna.


Lektion 2 - Centrala budskap inom Kristendomen och Islam

Vi pratar om centrala budskap inom kristendomen och Islam. Vi utgår från denna slide: Kristendomen & Islam Slide Eleverna ska anteckna och vi ska diskutera den stora frågan "Vad är det viktigast i islam / Kristendomen enligt dig"


Lektion 3 - Tidslinje och texter inom Kristendomen

Klassen delas in i små grupper där det får olika texter och bilder från den "historiska" myten om Jesus. Eleverna i grupperna ska läsa texterna och placera det i en korrekt tidslinje. När grupperna har klarat av detta ska de göra samma sak men med Islams grundare.

Material: Materialet ges på lektionen.


Lektion 4 - Urkunder - Dom centrala tankarna inom kristendomen.

Vi ska titta igenom dom centrala tankarna inom kristendomen. Först ser vi denna film: Centrala tankar inom kristendomen

Vi kommer även att titta på denna pdf: Centrala tankegångar inom kristendomen

Uppgift: Se filmen och pdf filen. Eleverna tar ut tre saker som de har lärt sig från dessa. Sedan gör vi en Kahoot!


Lektion 5 - Islams och Muhammeds tidslinje

Eleverna får en påse om Islams och Muhammeds tidslinje som de ska försöka pussla ihop bild till text och i en tidslinje.

Material: Ges under lektionstiden.


Lektion 6 - Islams grunder och traditioner

Eleverna ska försöka få en grundläggande förståelse om Islams grunder och traditioner. Vi går igenom denna pdf fil: Islams grunder

Vi kommer även se denna film om Islams grunder. Filmen om Islam

Vi kollar så att tidslinje för islam och Muhammed stämmer överens innan lektionens slut.

Lektion 7-8 - Träna inför provet som är den 7e april 2017