År 7 Styrelseskick 1

Upplägg

Arbetssätt: Förstå grunderna om hur demokratin fungerar i Sverige och världen samt ha inblick hur ideologerna inom de politiska partierna kom till.

Bedömning: Uppgifter och ett skriftligt prov (Kunskapskrav )

G-suite classroom: 16A google classroom. 16C google classroom

--------

Lektion 1 - Introduktion till demokrati och riksdagen. Häftet: klicka här

Först ser vi på filmen om demokrati. Sedan läser vi häftet tillsammans med sin bordskamrat. Målet är att till slut kunna ha en god förståelse till att kunna jobba med de frågor längst bak på sidan 12. Filmen: Demokrati

Uppgift: Besvara uppgifterna på sidan 12 i häftet, Riksdagen - en kort vägledning. Ringa in ord som man inte riktigt förstår


Lektion 2 - Centrala begrepp och ordförståelse

Denna lektion försöker vi få grepp om ord och begrepp som är svåra men viktiga i att kunna förstå demokrati. Dessa skrivs på tavlan och tas sedan ett kort på och läggs upp här. Vi fortsätter även att jobba vidare med häftet.

Uppgift: Ta ut ord som är svåra för att få det förklarat. Fortsätt sedan med häftet om demokrati.


Lektion 3 - Ideologier och politiska partier. Film: Ideologier

Vi går genom vad ideologi er och vilka tre stora ideologier finns det. Vi ska koppla dessa ideologier mot de politiska partierna i riksdagen. Partierna finner vi på denna sida. Riksdagen.se

Uppgift: Sätta rätt ideologi till rätt parti - häftet får ni utdelad.


Lektion 4 - Ideologi, Demokrati & diktatur (William på semester)

Eleverna ska läsa följande kapitel, Ideologier - hur hänger det ihop, Diktaturer och Partier med ideologierna

Uppgift: I kapitlet partier och ideologier ska eleverna göra ordkunskap och kommer du ihåg?


Lektion 5 - Skrivuppgift - Ideologier (William på semester?)

Eleverna ska efter läst om ideologier och demokrati. Sedan ska de kolla på google classroom för att försöka besvara en skrivuppgift som heter. Skrivuppgift - ideologier 16A och 16C. Läs noga pappret och sedan kommer vi fortsätta vecka därefter. Använd häftet - Riksdagen en kort vägledning

Uppgift: Skrivuppgift - ideologier 16A och 16C - Läs häftet noga, använd riksdagshäftet och se filmerna!


Lektion 6 - Öva inför prov ( Provet är den 28/2 för 16C och 1/3 för 16A)

Eleverna ska plugga inför provet som är respektive datum, 21/2 och 23/2 beroende på klass.

Uppgift: Plugga inför provet, kolla upp materialet på g-classroom. 16A styrelseskick del 1 eller 16C styrelseskick del 1