År 7 Etik & moral del 1

Upplägg

Arbetssätt: Syfte är att eleverna ska förstå varför det finns "osynliga" lagar i samhället. Varför det inte är tex okej att stjäla något och att även om man inte har gjort det så "känns" det rätt att inte stjäla. Målet är att förstå att detta handlar om etik och moral, vad som är okej och inte okej och vad man kan göra när man ser när något är fel. Sist ska vi koppla de till framtidens robotar, hur ska dom veta vad som är okej eller inte?

Bedömning: Tankesmedjor, uppgifter och ett skriftligt prov.

G-suite classroom: 16A google classroom, 16B google classroom, 16C google classroom

--------

Del 1 - Introduktion till etik och moral.

Först ser vi på filmen om demokrati. Sedan läser vi häftet tillsammans med sin bordskamrat. Målet är att till slut kunna ha en god förståelse till att kunna jobba med de frågor längst bak på sidan 12. Filmen: Demokrati

Uppgift: Besvara uppgifterna på sidan 12 i häftet, Riksdagen - en kort vägledning. Ringa in ord som man inte riktigt förstår