Homework Grade 8

การบ้านปิดเทอม 1 /2562

จำนวนตรรกยะ
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ภาษาอังกฤษ

eng8.pdf

นักเรียนเลือกวิธีการส่งงาน

1.อ่านบทความแล้วพิมพ์คำตอบส่งที่ e mail

ม.ปาลิดา Meduza.111@hotmail.com อย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุล ห้อง เลขที่

2.ปริ๊นซ์บทความแล้วทำลงในกระดาษ

ส่ง ม.ปาลิดา ภายในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค .61

เขียน RCW ในสมุด

หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"