Kontaktpersoner

Navneliste over kontaktpersoner for foreninger i Snejbjerg

Menighedshusets bestyrelse: E-mail:

Erna Andersen Sigkvarteret 13 Formad 6171 1392 erna.clausen.andersen@gmail.com

Knud Hansen Engbjerg 150 Næstformand 97168017 metteogknud@gmail.com

Ruth og Ingolf Blæsbjerg Sigkvarteret 1 Sekretær 97162303 rib@fibermail.dk

Daniel Christiansen Munkgårdkvarteret 112 75343216 dach@hotmail.dk

Dorit Pedersen Syrenparken 3 97225230 3@gmail.com

Kasserer

Henning Nørgård Munkgårdkvarteret, 169. 51149454 ihnj1@outlok.dk

Køkken ansvarlig:

Katrine Rohde 97161229

Eftermiddagsmødeudvalg:

Ella Relund Toustrupvej 17 97220593 ella.relund@gmail.com

KFUM & k:

Formand Vita Kousgaard 22942384

Næstformand Gert Løbner 20863114

Kasserer Ole Vinter 21422036

Doris Haunstrup

Voksenforum

Tove 26159574

Alice Løbner 20927620

Lisbeth Helms 61691616

KFUM-spejderne:

Vagn Mortensen Bjerrevej 5 Tanderupkjær grupperådsf. 97 166031 inge.vagn@mortensen.tdcadsl.dk

Bibelkursusudvalg


Britta Mikkelsen Agerbjerg 22 97168267 brm@imgenbrug.dk

Irene Bak Toustrupvej 14 97161701 kibak@energimail.dk

Ove Pedersen Sønderalle 15 97161134

Pedel i Menighedshuset:

Anne Boe Sydgaden 20 Tlf. 27649025 anneboe@live.dk

Rengøringsassistent:

Sognepræst :

Jens Chr Kirk Snejbjerg Hovedgade 2 Tlf.97161122 jeck@km.dk

Sognepræst:

Mona Kjær Nielsen, Munkgårdkvarteret 244, Tlf.97164233 Mokn@km.dk

Organist:

Mariane Bak Mikkelsen , Tothøjvej 14. 20182505 marianne@snejbjergkirke.dk

Sognemedhjælper:

Dorte Klokmose 40484515 dorte@snejbjergkirke.dk

Forårsmarked: Erling Rasmussen Studsgårdvej 22 97168137 eras1@live.dk

KLF: Steen Nygaard Snejbjerg Hovedgade 36 D. 97161874 Steennygaard@fiberpost.dk

Menighedshusets repræsentanter:

Nøvlingskov Efterskole: Steen Nygård Snejbjerg Hovedgade 36 D.

Udskrevet d. 28 april 2019.