โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิษณุ ชะเทียนรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม เข้ารับมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)