สมัครบริการ Gmail ของ Google
ภายใต้ Domain ของโรงเรียน
สตรีมารดาพิทักษ์

ขอเรียนเชิญคุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี ที่ต้องการมีอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน (yourname@sm.ac.th) สามารถสมัครขอใช้บริการโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ให้ถูกต้อง สมบูรณ์

อบรมการเตรียมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์

วันที่ 20-23 เมษายน 2563 อบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม google classroom และ zoom

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Line และ zoom

สื่อวีดีโอ โควิด-19

เชื่อมั่นพลังคนไทย | ชุมชนฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 1 ฝึกสมาธิ

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 3 ฝึกสติในการกิน

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 8 สติเป็นวิถี

4 วิธี...รับมือ "ความเครียด" ช่วงโรค COVID-19 ระบาด

ฟังจิตแพทย์พูดถึง ภาวะซึมเศร้ากับสถานการณ์ COVID-19

ประชุมครูคอม ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม

ประชุมครูคอม ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรม