Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมการเตรียมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์

วันที่ 20-23 เมษายน 2563 อบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม google classroom และ zoom

สื่อวีดีโอ โควิด-19

เชื่อมั่นพลังคนไทย | ชุมชนฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 1 ฝึกสมาธิ

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 3 ฝึกสติในการกิน

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 | วันที่ 8 สติเป็นวิถี

4 วิธี...รับมือ "ความเครียด" ช่วงโรค COVID-19 ระบาด

ฟังจิตแพทย์พูดถึง ภาวะซึมเศร้ากับสถานการณ์ COVID-19