กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

Main Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

New วัคซีนโควิด - 19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นพ.พรชัย ประเสิรฐวชิรากุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ