หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นายแพทย์พรชัย  ประเสริฐวชิรากุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี เลขที่  2 ถนน หนองจิก ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000โทรศัพท์ 073-711010 ต่อ 8733,8726Email: dsmhospattani@gmail.com

สถิติผู้เข้าชม