รถยนต์พระที่นั่งรับเสร็จในหลวงรัชกาลที่๙

รถยนต์พระราชทานพาหนะ รับเสด็จจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะนี้จอดไว้ที่สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือตอนบน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

พระราชพาหนะคันนี้ เป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ DODGE แบบสี่ประตู สีไข่ไก่ ระบบขับเคลื่อนแบบออโตเมติค หมายเลขทะเบียน ลป-04974 ทางอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดให้เป็นพระราชพาหนะรับเสด็จ เมื่อครั้งทรงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงของช้าง ณ ศูนย์ฝึกลูกช้าง บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง และทรงเยี่ยมราษฏร สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ สวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2511

จากการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ พระองค์ท่านได้ทรงตรัสว่า ออป. ควรจะต้องช่วยปลูกสร้างป่าอีกด้านหนึ่ง ซึ่งในเวลานั้น ดร.อำนวย ดอวณิช เป็นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับสนองพระราชดำริ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสวนป่าต่างๆ ในปี 2511 เป็นต้นมา

ต่อมาวันที่ 3 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ รวม 5 พระองค์ ได้เสด็จมาพักผ่อนตามพระราชอัธยาศัย ทรงติดตามงาน และทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

รถยนต์ค้นนี้ หลังจากใช้เป็นพระราชพาหนะแล้ว ได้นำไปเก็บไว้ และไม่เคยใช้อีกเลย ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ เป็นสิริมงคลแก่ชาวป่าไม้ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ว่ามีต่อพระองค์ท่าน ทาง ออป. ได้ดูแลเป็นอย่างดี สภาพรถยังคงสดสวย อยู่ในสถานที่สวยงาม เหมาะแก่การเข้าไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง