Slovenská škola pre deti 

v Adelaide

Facebook

Slovenská škola pre deti pri Slovenskom klube v Južnej Austrálii je neziskové komunitné vzdelávacie centrum vedené dobrovoľníkmi. Ak máte záujem nás podporiť, prosím kontaktujte nás.

Slovenská škola pre deti bola založená v auguste 2018 a začala výučbou slovenského jazyka. Teraz už ponúkame 4 predmety: slovenčinu, výtvarnú, hudobnú a pohybovú výchovu.

Sme presvedčené, že škola by mala byť v prvom rade hrou, a že deti sa najlepšie a najviac naučia práve pri hre. Preto sú aj naše vyučovacie hodiny organizované tak, aby sa deti hravou formou mohli naučiť novú slovnú zásobu, slovenské pesničky, básničky, pohybové riekanky a tančeky, alebo mali možnosť pracovať s jednoduchými textami. A nezabúdame ani na slovenské tradície.

Slovenská škola pre deti je členom Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier ISEIA a prispieva do online časopisu pre slovenské deti v zahraničí CERUZKY VO SVETE.

Činnosť Slovenskej školy pre deti je možná vďaka podpore poskytovanej výborom a členmi krajanskej organizácie Slovenský klub v Južnej Austrálii,  vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj podpore Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre

We acknowledge that the land we gather on –⁠  Tarntanya –⁠  is the traditional country of the Kaurna people of the Adelaide Plains, and we pay our respects to Elders past and present. We recognise and respect cultural heritage, beliefs and relationship of the Kaurna people with their land.

Ceníme si, že sa môžeme stretávať na území Tarntanye –⁠ tradičnom území Kaurna ľudu z Adelaidských plání a vzdávame úctu ich starším z minulosti i zo súčasnosti. Uznávame a rešpektujeme kultúrne dedičstvo, vieru a vzťah Kaurna ľudu k svojej krajine.

Stránka aktualizovaná  16/11/2023