Visie en Missie

Visie

Schaduwonderwijs, aanvullende onderwijsactiviteiten die ouders zelf betalen, is erg populair en er is veel vraag naar (Correspondent: bijles is booming, 20 juni 2016). Dit komt voornamelijk doordat het in de huidige maatschappij erg belangrijk is om hoog opgeleid te zijn, zodat je een hogere maatschappelijke positie kunt innemen (Correspondent: bijles is booming, 20 juni 2016). Er zijn echter meerdere redenen waarom veel ouders voor het schaduwonderwijs kiezen: 1) remediërende redenen: met extra bijlessen kunnen leerlingen achterstanden wegwerken of extra begeleid worden; 2) competitieve redenen vervolgstudie: door het behalen van goede cijfers hebben leerlingen een grotere kans om toegelaten te worden op de gewenste vervolgstudie (vaak hebben deze lotingssystemen waarbij je als je boven de 8 gemiddeld staat automatisch ingeschreven staat); 3) competitieve redenen omgeving: ouders vrezen dat hun kind achterop raakt op andere leerlingen als hij of zij de enige in de klas is die niet deelneemt aan schaduwonderwijs (acedemischewerkplaatsonderwijs.nl, januari 2015). Bij alle drie de redenen komt de toegenomen prestatiedruk in het reguliere onderwijs naar voren (acedemischewerkplaatsonderwijs.nl, januari 2015). Door deze blijvende toename in prestatiedruk in het reguliere onderwijs, blijft de vraag naar het schaduwonderwijs toenemen. Dit komt mede doordat kinderen op scholen niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zoals agendagebruik, leren plannen en 'leren leren' (verschillende leerstrategieën uitproberen) (Trouw, november 2015).

Op scholen wordt er veel zelfsturing van de leerlingen gevraagd, waarbij ze vaardigheden als plannen, reflecteren, evalueren, problemen oplossen, op tijd en goede hulpvragen stellen en verantwoordelijkheid nemen moeten toepassen (Trouw, november 2015). Leerlingen kunnen dit echter niet vanzelf en in de adolescentie zijn deze vaardigheden nog volop in ontwikkeling, waardoor de leerlingen juist begeleiding behoeven op deze gebieden (Trouw, november 2015). Doordat leerlingen nog niet (volledig) over deze vaardigheden beschikken, kunnen ze niet efficiënt hun schoolwerk doen. Hierdoor presteren de leerlingen onder hun kunnen. Dit is jammer en werkt ook demotiverend voor de leerlingen, omdat deze vaak wel veel tijd in hun werk hebben gestoken.

Wanneer leerlingen individuele begeleiding krijgen kan er worden gekeken wat de persoonlijke voorkeuren zijn van de leerling en welke leermethodes het meest efficiënt zijn voor de leerling. Deze individuele begeleiding kan alleen goed plaatsvinden wanneer je de leerling echt kent en wanneer de begeleiding in kleine groepen wordt aangeboden. Hierin ligt ook het probleem van de scholen: de klassen zijn te groot en de docent heeft te veel leerlingen om alle leerlingen persoonlijk te kennen. Hierdoor wordt het moeilijker om de leerlingen goed te begeleiden. Bij Slimme Vogel is er daarom gekozen om in kleine groepen van maximaal zes leerlingen begeleiding aan te bieden, zodat alle leerlingen voldoende aandacht krijgen. Slimme Vogel is een eenmanszaak, waardoor de leerlingen altijd met dezelfde docent te maken hebben. Hierdoor kan er een goede band worden opgebouwd. Met behulp van deze band wordt de leerling aangezet om te werken aan de onderwerpen waar hij/zij moeite mee heeft (immers bewaard men vaak de moeilijke opdrachten tot het laatst, omdat de motivatie daarvoor het laagst is). Zo werken we samen aan verbetering.

Bronnen:

acedemischewerkplaatsonderwijs.nl:

http://www.academischewerkplaatsonderwijs.nl/files/7914/2121/6339/Waarom_groeit_het_gebruik_van_schaduwonderwijs_in_Nederland.pdf

Correspondent bijles is booming:

https://decorrespondent.nl/4756/Bijles-is-booming-en-daarmee-ook-de-onderwijsongelijkheid/1034436211336-09e0571d

Trouw, november 2015

https://www.trouw.nl/home/-scholen-begeleiden-hun-leerlingen-onvoldoende-~a3bbb6cb/

Missie

Ik ben een afgestudeerd gedragsbiologe met een eerstegraads lesbevoegdheid in de Biologie. Ik merk dat veel leerlingen moeite hebben met de overgang van het basisonderwijs naar de brugklas. In een kleine vertrouwde groep wil ik leerlingen begeleiden met hun huiswerk en studieloopbaan. Leerlingen moeten zich veilig en vertrouwd voelen om met problemen naar mij te komen. Eerlijkheid en openheid staan daarom hoog in het vaandel. Ik wil de leerlingen handvatten te bieden waarmee ze gemakkelijker hun huiswerk, leerwerk en projecten kunnen maken (tijdens de studiebegeleiding). Met de hulp van deze handvatten slagen de leerlingen erin om hun persoonlijke doelen te halen en raken ze meer gemotiveerd voor hun schoolwerk. Mijn missie is om alle leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen.