กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียน (ไม่ต้องใส่ขีด)
จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา" ครับ