SLEMEG

Kort om studien [Vi söker inte längre deltagare till studien]

I denna studie vill vi undersöka hur sömnbrist påverkar uppmärksamhet.

Om du inkluderas kommer du att delta vid 3 tillfällen, där du vid ett av tillfällena sovit hemma max fyra timmar två nätter innan.

Vi kommer också mäta din hjärnaktivitet vid minst två av dessa tre tillfällen.

Ersättning för deltagande är 1300 kronor (skattepliktigt).

Till denna studie söker vi friska personer utan sömnproblem mellan 18 och 30 år.

Du ska också:

  • Vara fullt frisk

  • Vara högerhänt

  • Inte använda nikotin dagligen

  • Inte ha några medicinska implantat eller metaller i kroppen

See fullständig Deltagarinformation