Modulträff Mellandagarna 2018

Modulträff - Mellandagarna 2018

Härmed inbjuder FNISS till modulkörning

i Christinaskolan på Lidingö under mellandagarna.


Onsdag 181226 kl 11 - Byggstart

Torsdag 181227 kl 10 - Körning

Fredag 181228 kl 10 - Körning

Lördag 181229 kl 10 - Körning

Söndag 181230 kl 10 - Rivning


Hur länge man håller på om dagarna bestäms mellan deltagarna.


Möjligt att bygga en riktigt lång bana i 90 grader på 1m höjd.

Mellanlagring av moduler är möjlig hos SLAMRA, några dagar före och efter körningen.


Anmälan:

Deltagande moduler skall anmälas senast den 22/12 med en enkel beskrivning: typ, längd, dubbel- enkelspår ev. kurva mm.

Anmälan skickas till:

Lasse Wedberg, ljudlasse@gmail.com

Fakta

Lokal: (uppdatering senare)

Layout: (uppdateras senare)

Moduler: (uppdateras senare)

Körsträcka huvudspår: (uppdateras senare)

Layout och bilder (uppdateras senare)