Modulträff

Påskkörningen 2019

Modulträff - Påskkörningen 2019

Den 18:e april - 22:a april 2019 arrangerar SLAMRA en modulträff i Christinaskolan på Lidingö.

Inflyttning & utflyttning

Inflyttning sker på Skärtorsdagen den 18:e från kl. 17:00.

Utflyttning sker på Annandag Påsk måndagen den 22:a från kl. ?

Modulbanor

Planen är att ha 2st modulbanor i skolans olika delar.

SLAMRA och FNISS i skala N (1:160) på nedersta våningsplanet.

USMS i skala H0 (1:87) på nedersta våningsplanet.

Kontaktpersoner

SLAMRA och FNISS: Lars Wedberg

USMS: Matti Virtanen och Victoria Drefvenborg

Fakta

Lokal: 4x40m + 15x15m + 4x50m + 4x50m

Layout: Uppdateras framöver

Moduler: Uppdateras framöver

Körsträcka huvudspår: Uppdateras framöver

Layout & bilder uppdateras framöver