Szkolne Koło Wolontariatu SP 28

w Rybniku - Kamieniu

Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku - Kamieniu zrzesza uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy swoim dobrowolnym działaniem chcą przyczynić się do pomocy różnym osobom lub instytucjom działającym na rzecz innych. Swoim działaniem obejmują również koleżeńską pomoc w nauce.

Każdy, kto pragnie zaangażować się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu znajdzie w nim dla siebie miejsce.

Celem działalności Szkolnego Koła Wolontariatu jest obok samej pomocy potrzebującym wykształtowanie w młodych potrzeby działań na rzecz drugiego człowieka, budzenia empatii i umiejętności dawania siebie innym, nie oczekując w zamian niczego oprócz satysfakcji z podjętych działań.