Užitočné odkazy

Úložisko materiálov, kde nájdete:

    • metodické materiály pre učiteľa v slovenčine
    • príručku ku code.org a príručku Digitálnej bezpečnosti
    • mapovanie na iŠVP
    • podmienky súťaže


Vyučované stránky: