Prehľad aktivít

Koordinátori budú mať možnosť vybrať si 1 alebo 2 tematické oblasti, na ktoré sa v rámci svojich aktivít zamerajú. V rámci každej tematickej oblasti sú definované povinné a dobrovoľné aktivity, ktoré počas školského roka budú spolu so svojimi kolegami alebo žiakmi vykonávať.

Prehľad aktivít

Na projekte spolupracujú:Hlavný partner
Partneri
Podporovatelia
Mediálny partner

Učme informatiku inak!