Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Domovská stránka programu sa presťahovala

Prihláste sa do bezplatného programu pre učiteľov ZŠ a získajte pre seba a svoju školu zaujímavé vedomosti, nové kontakty a prístup k inováciám priamo od odborníkov z pedagogickej a IT praxe.

Popis programu

Kto sa môže stať koordinátorom?

 • Učiteľ ZŠ alebo osemročného gymnázia

 • Uchádzač, ktorý otestuje svoje digitálne kompetencie na stránke Učitel 21 a výsledok testu uvedie v prihláške

 • Ďalšie požiadavky:

  • Organizačné a komunikačné schopnosti na dobrej úrovni

  • Schopnosť motivovať iných

  • Flexibilita

  • Ochota učiť sa

  • Analytické myslenie

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?

 • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností , využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe

 • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora"

 • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov

 • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná

Kto je to koordinátor digitálnych kompetencií?

 • Kontaktná osoba za školu pre oblasť digitálnych kompetencií

 • Podpora pre kolegov pre oblasť rozvoja digitálnych kompetencií a výučby informatiky

 • Aktívny člen komunity koordinátorov

 • Kontaktná osoba za školu pre subjekty ponúkajúce vzdelávanie a nástroje v oblasti informatiky, digitalizácie a výuky s využitím digitálnych technológií

Náš koncept role koordinátora neobsahuje:

 • správu školskej siete, IKT vybavenia, správu užívateľov a e-mailov školy

 • úplnú/formálnu zodpovednosť za agendu elektronickej triednej knihy na škole – koordinátor by mal byť hlavne poradcom pre riaditeľa a kolegov ohľadne využívania jej funkčností a pri riešení problémov s jej používaním

Naše školenie nepokrýva tieto témy a keďže koordinátorom by mal byť primárne aktívny učiteľ, vykonávanie týchto úloh by výrazne obmedzilo jeho kapacitu potrebnú na aktivity súvisiace s cieľmi a rolou koordinátora, najmä z hľadiska aplikácie poznatkov zo školenia v rámci školy.

Prečo program vznikol?

Program vychádza z potreby zvyšovať digitálnu gramotnosť a kompetencie učiteľov, ktorí tak budú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe. Týmto ju spravia zaujímavejšou a efektívnejšou pre seba aj svojich žiakov. Ďalším dôvodom je aj uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce, ktorý prechádza rýchlymi zmenami, digitalizáciou a automatizáciou svojich procesov.

V neposlednom rade sa digitálne kompetencie ukázali ako dôležitý prvok na prekonanie obdobia, aké sme zažívali počas pandémie spojenej s COVID-19. Budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a ich žiakov je nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa v digitálnej dobe.

Program obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre školu aj samotných žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu ich digitálnych kompetencií. Je zamerný na nasledovné témy:

Harmonogram programu

August

 • 4 - dňové prezenčné školenie na konci augusta

 • Školenie bude vedené odborníkmi zo zapojených firiem a pedagógmi venujúcim sa výučbe informatiky

September - Jún

 • Zdieľanie vedomostí zo školenia koordinátorov s kolegami na začiatku školského roka (najmä s tými, ktorí učia informatiku) formou osobnej prezentácie

 • Online a osobné aktivity podľa vlastného výberu koordinátora počas šk. roka, ako napr. webináre, aktivity na škole atď. (v rozsahu cca 7 hodín mesačne). Prehľad jednotlivých aktivít podľa voliteľných tém nájdete TU.

 • V prípade záujmu školy, podpora priamo od Microsoftu pri nasadení alebo používaní bezplatného SW balíka Microsft 365

Kto sa spolupodieľa na príprave programu

Zameranie programu

Na projekte spolupracujú

Hlavný partner
Partneri
Mediálny partner

Učme informatiku inak!