Game Lab pre učiteľov

Pripravili sme bezplatné školenie, na ktorom Vám predstavíme pokročilejší kurz programovania v JavaScripte pre žiakov II. stupňa ZŠ a stredných škôl


Základné informácie o školení:

 • Miesto: Accenture Campus Lab, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava;
 • Termín: školenie prebieha vo forme 4 workshopov v týchto termínoch:
  • 13.9. (piatok)
  • 20.9. (piatok)
  • 4.10. (piatok)
  • 18.10. (piatok)
 • Workshopy na seba tematicky nadväzujú a odporúčame zúčastniť sa na všetkých 4. Pri prihlasovaní uprednostníme kandidátov, ktorí sa budú môcť zúčastniť na všetkých 4 stretnutiach;
 • Čas: 8:00 - 16:30 (vrátane prestávky na obed);
 • Školenie je bezplatné.

Obsah školenia:

 • Predstavenie kurzu Game Lab, ktorý je bezplatne dostupný na stránke Code.org
 • Ukážka vybraných lekcií kurzu a aktívne riešenie niektorých cvičení (s dôrazom na tie, ktoré predstavujú nové koncepty)
 • Práca s metodickými materiálmi pre učiteľa (pripravenými ku každej lekcii Game Labu)
 • Praktické rady od lektorov, ktorí kurz prešli s dievčatami vo veku 10 - 17 rokov
Zdroj: Code.org

O Game Labe:

V tomto kurze študenti získavajú programátorské skúsenosti vytváraním obrázkov, animácií, interaktívnych výtvorov a hier. Kurz začína s tvorbou jednoduchých tvarov a pokračuje až k vytvoreniu interaktívnych hier. Týmto spôsobom sa študenti zoznámia s programovacími konceptami a procesmi dizajnu a testingu aplikácií a hier. Tieto procesy informatici denne používajú pri svojej práci. Kurz im tiež umožňuje spoznať proces opravy programovacích chýb, ktorý je dôležitou súčasťou programátorskej práce.


Zdroj: Code.org

Kde viete Game Lab využiť?

 • v rámci hodín informatiky žiakov II. stupňa ZŠ alebo študentov SŠ
 • v krúžkoch informatiky


Pre koho je školenie určené?

 • Pre učiteľov II. stupňa ZŠ, učiteľov SŠ alebo pre pedagógov, ktorí vedú kurzy informatiky na školách, v centrách voľného času a pod.;
 • Odporúčané zručnosti:
   • skúsenosť alebo aktívne využívanie stránky Code.org (alebo účasť na školení Digital Skills) resp. práca s inými nástrojmi na výuku informatiky (napr. Scratch, Micro:bit a pod.);
   • poznanie základných programátorských konceptov a pojmov: algoritmus, podmienky, funkcie, premenné a pod.;
   • motivácia učiť sa

Príklady hier, ktoré vytvorili slovenské žiačky:

Miška, 17 rokov

http://bit.ly/Miska_17r

Bibi, 11 rokov

http://bit.ly/Bibi_11r