Často kladené otázky

Zúčastnil/a som sa jedného z vašich minuloročných školení. Bude toto školenie v niečom odlišné?

Tento rok vám oproti minulým ročníkom prinášame 2 veľké novinky:

  1. Pri stránke code.org. pridávame metodický pohľad na učivo - prevedieme vás hodinou z pohľadu žiaka, predstavíme základné pedagogické princípy a viac sa zameriame na prácu s dlhodobými kurzami cyklu Základy informatiky.
  2. Tému internetovej bezpečnosti, ktorú prinášame po prvýkrát!

Z minuloročných školení zopakujeme základy práce so stránkou code.org. Veríme však, že so svojimi kolegami, ktorí stránku spoznajú po prvýkrát, budete mať trpezlivosť a uvítame, pokiaľ s nimi budete zdieľať svoje vlastné skúsenosti.

Musím byť učiteľom informatiky?

Predpokladáme, že nášho kurzu sa zúčastnia učitelia, ktorí informatiku vyučujú alebo plánujú vyučovať - buď ako súčasť štandardnej hodiny na škole, krúžok, či inú mimoškolskú aktivitu.

Nemusíte byť vyštudovaným učiteľom informatiky. Našimi kurzami sa snažíme pomáhať najmä tým z vás, ktorí sa k výučbe dostali len nedávno a snažia sa doplniť si vedomosti a zručnosti tak, aby mohli aj tento nový predmet vyučovať kvalitne a zmysluplne. Na druhej strane veríme, že aj skúsení učitelia informatiky v našom školení nájdu inšpiráciu.

Musím vedieť pogramovať?

Nie, žiadne znalosti programovania nie sú potrebné. Kurzy sú kompletne pripravené, umožňujú vám učiť sa spolu s vašimi žiakmi, pre ktorých sa stávate sprievodcom v spoznávaní nového.

Prečo využívať Code.org?

Code.org považujeme za jedinečný nástroj ktorý vám ako učiteľovi zjednoduší život:

  • Plány jednotlivých hodín aj všetky cvičenia sú plne pripravené, takže minimalizuje čas potrebný na vašu prípravu;
  • Jednotlivé koncepty sú vysvetlené postupne, dávajú žiakom možnosť na ich postupné precvičovanie a sú vhodné aj pre žiakov s rôznymi problémami (od učiteľov máme správy o využití s disgrafikmi, v špeciálnych triedach aj znevýhodnenom prostredí);
  • Stránka priamo vyhodnocuje úspešné splnenie úlohy žiakom bez nutnosti hodnotenia každej úlohy vami (čiastočný dohľad učiteľa je ale vhodný pre vyhodnocovanie najoptimálnejších postupov a využitie novo-naučených konceptov);
  • Poskytuje vám nástroje na správu žiakov – online vidíte na čom ktorý žiak pracuje, ich postup sa vám ukladá a stránka vám ukazuje vyhodnotenie odpovedí;
  • Sú zasadené do prostredia, ktoré je pre žiakov atraktívne a zaujímavé. Žiaci častokrát majú pocit, že sa na hodinách hrajú, pričom si precvičujú dôležité koncepty algoritmického myslenia a budujú základy pre schopnosť programovať.


Aky programovací jazyk v kurze vyučujete?

V našom aktuálnom kurze Základy informatiky vyučujeme blokové programovanie založené na jazyku JavaScript.

Znamená to, že žiaci program nepíšu v štandardnom programovacom jazyku, ale pre „programovanie“ používajú bloky na ktorých je napísaný príkaz v našom „ľudskom“ jazyku – napríklad „Posuň sa“, „Opakuj“ a podobne.

Takto sa žiaci oboznámia s a precvičia si logiku programovania, výstavbu príkazov a naučia sa pracovať so základnými konceptami ako algoritmus, opakovanie, funkcie, podmienky, premenné a pod.. A to všetko v reči, ktorú poznajú a s cieľom pripraviť ich na následné programovanie v akomkoľvek programovacom jazyku.


Sú kurzy vhodné aj pre pokročilých žiakov?

Áno, s kurzom Objavujeme informatiku, ktorý už vyučuje tvorbu hier v JavaScripte, prípravu webstránky s html/css a podobne.

Príklad hry vytvorenej pokročilými žiačkami nájdete tu alebo tu.