Často kladené otázky

Musím učiť informatiku?

Predpokladáme, že nášho kurzu sa zúčastnia učitelia, ktorí informatiku vyučujú alebo plánujú vyučovať - buď ako súčasť štandardnej hodiny na škole, krúžok, či inú mimoškolskú aktivitu.

Nemusíte byť vyštudovaným učiteľom informatiky. Našimi kurzami sa snažíme pomáhať najmä tým z vás, ktorí sa k výučbe dostali len nedávno a snažia sa doplniť si vedomosti a zručnosti tak, aby mohli aj tento nový predmet vyučovať kvalitne a zmysluplne. Na druhej strane veríme, že aj skúsení učitelia informatiky v našom školení nájdu inšpiráciu.

Zúčastnil/a som sa jedného z vašich minuloročných školení. Bude toto školenie v niečom odlišné?

Tento rok vám oproti minulým ročníkom prinášame 2 veľké novinky:

  1. Pri stránke code.org. pridávame metodický pohľad na učivo - prevedieme vás hodinou z pohľadu žiaka, predstavíme základné pedagogické princípy a viac sa zameriame na prácu s dlhodobými kurzami cyklu Základy informatiky.

  2. Tému internetovej bezpečnosti, ktorú prinášame po prvýkrát!

Z minuloročných školení zopakujeme základy práce so stránkou code.org. Veríme však, že so svojimi kolegami, ktorí stránku spoznajú po prvýkrát, budete mať trpezlivosť a uvítame, pokiaľ s nimi budete zdieľať svoje vlastné skúsenosti.

Musím vedieť pogramovať?

Nie, žiadne znalosti programovania nie sú potrebné. Kurzy sú kompletne pripravené, umožňujú vám učiť sa spolu s vašimi žiakmi, pre ktorých sa stávate sprievodcom v spoznávaní nového.

Prečo využívať Code.org?

Code.org považujeme za jedinečný nástroj ktorý vám ako učiteľovi zjednoduší život:

  • Plány jednotlivých hodín aj všetky cvičenia sú plne pripravené, takže minimalizuje čas potrebný na vašu prípravu;

  • Jednotlivé koncepty sú vysvetlené postupne, dávajú žiakom možnosť na ich postupné precvičovanie a sú vhodné aj pre žiakov s rôznymi problémami (od učiteľov máme správy o využití s disgrafikmi, v špeciálnych triedach aj znevýhodnenom prostredí);

  • Stránka priamo vyhodnocuje úspešné splnenie úlohy žiakom bez nutnosti hodnotenia každej úlohy vami (čiastočný dohľad učiteľa je ale vhodný pre vyhodnocovanie najoptimálnejších postupov a využitie novo-naučených konceptov);

  • Poskytuje vám nástroje na správu žiakov – online vidíte na čom ktorý žiak pracuje, ich postup sa vám ukladá a stránka vám ukazuje vyhodnotenie odpovedí;

  • Sú zasadené do prostredia, ktoré je pre žiakov atraktívne a zaujímavé. Žiaci častokrát majú pocit, že sa na hodinách hrajú, pričom si precvičujú dôležité koncepty algoritmického myslenia a budujú základy pre schopnosť programovať.

Aký programovací jazyk v kurze vyučujete?

V našom aktuálnom kurze Základy informatiky vyučujeme blokové programovanie založené na jazyku JavaScript.

Znamená to, že žiaci program nepíšu v štandardnom programovacom jazyku, ale pre „programovanie“ používajú bloky na ktorých je napísaný príkaz v našom „ľudskom“ jazyku – napríklad „Posuň sa“, „Opakuj“ a podobne.

Takto sa žiaci oboznámia s a precvičia si logiku programovania, výstavbu príkazov a naučia sa pracovať so základnými konceptami ako algoritmus, opakovanie, funkcie, podmienky, premenné a pod.. A to všetko v reči, ktorú poznajú a s cieľom pripraviť ich na následné programovanie v akomkoľvek programovacom jazyku.

Sú kurzy vhodné aj pre pokročilých žiakov?

Áno, s kurzom Objavujeme informatiku, ktorý už vyučuje tvorbu hier v JavaScripte, prípravu webstránky s html/css a podobne.

Príklad hry vytvorenej pokročilými žiačkami nájdete tu alebo tu.

Môžem používať stránku na vyučovaní aj bez registrácie?

Áno, ale má to svoje nevýhody. Neuloží vám to kde ste skončili a tiež si neviete vytvoriť triedu pre žiakov, kde by ste vedeli sledovať ich progres.

Ako môžem svojim kolegom vytvoriť učiteľské konto?

•Viete svojim kolegom vytvoriť učiteľské kontá, najlepšie cez inkognito mód a potom im odovzdať prihlasovacie údaje, v podobe mena a hesla. Budete na to potrebovať ich emailové adresy. Triedy si už však budú musieť vytvoriť sami, alebo teda vy im ich tiež môžete vytvoriť.

•Video návod ako na to: https://www.youtube.com/watch?v=45wJSvaR-6g&t=2s

Aký je rozdiel vo využívaní konta učiteľ a žiak?

•Učiteľ dokáže vytvárať triedy a pridávať alebo odstraňovať odtiaľ žiakov. Vidí ako sa žiakom darí v jednotlivých lekciách. Dokáže meniť mená žiakov. Môže prideľovať skupine nové zadania a kurzy.

•Žiak sa dokáže pripojiť k triede (ak má kód triedy) a pracovať na zadaní, ktoré mu pridelil učiteľ alebo aj na iných kurzoch. Žiak nevidí ostatných členov triedy a takisto nevidí ich progres. Vie meniť len svoje vlastné meno.

Ako vytvoriť kontá mladším žiakom s dodržaním GDPR?

•Pri vytváraní študentských kont, nie je nutné zadávať žiadne osobné údaje, takže sa GDPR neporušuje. Jednoducho vek dieťaťa neuvediete a takisto nemusíte uvádzať ich priezviská. Viete dať žiakom mená ako napr. Žiak 1, Žiak 2 atď., podľa čísla v klasifikačnom hárku.

https://studio.code.org/teacher_dashboard/sections/2808575/manage_students

Ako sa pozriem na priebežný prehľad, čo kto robí, v akom stave riešenia danej úlohy je?

•Po prihlásení sa do svojho účru na Code.org, sa dostanete do sekcie „Môj hlavný panel“, tam kliknete na názov triedy, ktorá vás zaujíma.

•Po kliknutí uvidíte zelené štvorčeky pri úlohách, ktoré už daný žiak(čka) dokončil(a).

Môžem vystaviť certifikát žiakovi, ktorý nemá všetky lekcie a cvičenia vypracované na 100 % ?

•Udeľovanie certifikátov je úplne na rozhodnutí učiteľa, ktorý vidí, či sa žiak snaží a daný certifikát si zaslúži.

•TIP: Skúste skôr hodnotiť to ako veľmi sa žiak posunul v porovnaní sám so sebou, nie v porovnaní so spolužiakmi.

Do triedy (ak vedia kód triedy) sa mi svojvoľne zapisujú žiaci cez svoj e-mail. Ako tomu viem zabrániť?

•Pri vytváraní triedy je možné uzamknúť ju v časti "Uzamknúť túto triedu" výberom možnosti "Áno".

Ak nie je video otitulkované v slovenskom jazyku, boli by pre mňa fajn aspoň anglické titulky. Ako ich mám na videu zapnúť?

•Na prekladoch videí pracujeme, napíšte nám na ucme.informatiku.inak@gmail.com a my vášmu videu priradíme vyššiu prioritu.

•Funkcia zapínania a vypínania tituliek sa dá zmeniť po kliknutí na tlačidlo vpravo dole na lište, kotré vyzerá ako bublina s textom.