Digital Skills školenie

Prinášame učiteľom informatiky bezplatné školenie Digital Skills zamerané na 2 oblasti:

Základné informácie o školení:

 • Naše školenie je bezplatné, rovnako ako aj všetky materiály, s ktorými Vás naučíme pracovať. Jediným technickým predpokladom pre ich využitie je počítačová učebňa s pripojením na internet.

 • Školenia budú prebiehať prezenčne aj online

 • V prípade, ak máte nejaké otázky, napíšte nám na ucme.informatiku.inak@gmail.com.

 • Kurz hravo zvládnu všetci učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, pretože kurikulum je vystavané tak, že umožňuje učiť aj učiteľom bez predchádzajúcich skúseností .

Code.org sa snaží deťom ukázať, že programovanie je kreatívne. Čo si o tom myslia účastníčky nášho kurzu?

Čo sa naučíte:

Časť Základy programovania:

 • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou code.org, ktorá pokrýva tému Algoritmické riešenie problémov podľa iŠVP pre informatiku ZŠ. Stránka ponúka bezplatné materiály a cvičenia, ktoré môžete využívať na svojich hodinách, v školskom klube, krúžkoch informatiky alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet;

 • Vyskúšate si vyučovaciu hodinu z pohľadu žiaka a naučíte sa základy tzv. blokového programovania – programovania, pri ktorom nepíšete celé programy, ale postupne ku sebe prikladáte bloky s pred-definovanými príkazmi;

 • Vyskúšate si funkcionality stránky určené pre učiteľov na zjednodušenie Vašej práce - vytvoríte si svoju prvú triedu a pripravíte sa na odučenie prvej hodiny;

 • Predstavíme vám základné pedagogické princípy pre prácu so stránkou;

 • Získate prehľad o dlhodobých kurzoch cyklu Základy informatiky, ktoré u žiakov postupne budujú pochopenie základných informatických konceptov a o ich vhodnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ. Kurzy majú pripravené všetky cvičenia a sú k nim vypracované detailné metodické pokyny podľa ktorých môžete postupovať.

Časť Digitálna bezpečnosť mladých:

 • Zistíte, na čo by ste mali žiakov upozorniť v oblasti zabezpečenia ich mobilných zariadení, využívania sociálnych sietí, či zabezpečenia ich emailu a iných služieb;

 • Vyskúšate si niektoré z aktivít, ktoré budete môcť zopakovať počas hodín informatiky so žiakmi rôznych ročníkov;

 • Dozviete sa tiež, čo môžete robiť, ak vo vašej triede dochádza ku kyberšikane a ako efektívne pomôcť žiakom bojovať s ňou;

 • Získate prístup a budete sa môcť spolupodieľať na príprave materiálov, ktoré vám budú slúžiť ako základ pri výučbe tém spojených s digitálnou bezpečnosťou;

 • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou detinanete.sk, ktorá ponúka bezplatné materiály a videá, ktoré môžete priamo používať na svojich hodinách;

Accenture: 65% detí bude mať zamestnanie, ktoré dnes ešte neexistuje - Nadácia Pontis

Mária Tóthová Šimčáková - detská psychologička a odborná garantka programu Deti na nete, ktorý realizuje Orange. Prečítajte si jej rady.

Prečítajte si viac o ochrane detí na internete - články vznikli v spolupráci s firmou ESET.


Čo kurz prinesie Vašim žiakom?

Informatika má nezastupiteľné miesto v dnešnej spoločnosti, programovanie je považované za jazyk budúcnosti a záujem o programátorov neustále rastie. Cieľom iniciatívy je ponúknuť žiakom kvalitnú a praktickú výučbu informatiky zábavnou formou. Cvičenia okrem zábavy tiež rozvíjajú logické a analytické myslenie a pri riešení problémov podporujú cieľavedomosť, kreativitu a ponúkajú možnosť zažiť úspech pre každú vekovú skupinu.

Technologická éra však prináša aj problémy a riziká, na ktoré sa žiaci potrebujú pripraviť. Vďaka školeniam Digital Skills im budete vedieť vysvetliť, ako vyzerajú aktuálne digitálne hrozby a ako sa pred nimi môžu chrániť.


Kto organizuje školenie?

Školenie je organizované niektorými členmi Business Leaders Fora, ako dobrovoľná, nezisková aktivita s cieľom pomôcť učiteľom informatiky na celom Slovensku pri príprave žiakov na technologickú budúcnosť. Pri organizácii spolupracujeme so základnými školami v okresoch ako hostiteľmi našich aktivít. Za túto podporu im ďakujeme.


Máte ďalšie otázky? Odpoveď na ne možno nájdete na tejto stránke. Ak by ste ju tam nenašli, napíšte nám na ucme.informatiku.inak@gmail.com