ZŠ a MŠ

Podhorní Újezd a Vojice

Novinky - Základní škola

Pracovní činnosti 18. 9. 2018

Martina Balounová, DiS.

Plavání

14. září byla zahájena výuka plavání v Plavecké škole v Hořicích. Na plavání jezdíme společně s dětmi z mateřské školy. Výuka plavání v mateřské škole je 10 lekcí po 1 vyučovací hodině (45 minut), v základní škole 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Děti jezdí na plavání rády.

Mgr. Jitka JenčovskáMaňáskové divadlo Šternberk

11. září přijelo do základní školy maňáskové divadlo Šternberk. Žáci společně s dětmi z mateřské školy zhlédli pohádku O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce a Zajíc, liška a kohout. Dětem se pohádky líbily, a pak si je nakreslily.

Mgr. Jitka Jenčovská

Spaní ve škole

Hned 6. září jsme spali ve škole. V podvečer přišli společně se svými dětmi také rodiče, kteří byli seznámeni s akcemi školy na nejbližší období. Společně si vyrobili jmenovky, kterými jsme vyzdobili školní chodbu. Potom se rozloučili a žáci si šli do tělocvičny uchystat své místo pro spaní. Po večeři, byla opět oblíbená rybí pomazánka, se rozdělili do tří družstev, oranžoví, zelení a žlutí, a začali plnit připravené úkoly. Luštili tajenku, hledali lístečky, které byly poschovávané po chodbě, hádali hádanky, hráli hry na zahradě. Mezitím se setmělo, a tak mohla začít stezka odvahy. Žáci museli vyjít ke dveřím na půdu a podepsat se. Na cestu jim svítily jen malé svíčky na okraji schodiště. Ale dokázali to všichni a největší radost z toho měli prvňáčci. Po večerní hygieně zalezli do spacáků a při pohádce pomalu usínali. Byli asi hodně unavení, protože spali celou noc. Ráno se postupně probouzeli a začali si povídat, a tak vzbudili i ty větší spáče. A tak mohla začít rozcvička. Po ranní hygieně si sbalili své věci a společně jsme odešli do školní jídelny na snídani. Po ní na nás čekala školčata a mohlo začít Mrkvobraní. Nejdříve si všichni připomněli podzim, a vše, co se tohoto ročního období týká. Potom jsme si popovídali o podzimním ovoci a zelenině, některé druhy děti poznávaly na obrázku. Z vytrhaných papírků si složily mrkev a nalepily ji na čtvrtku. Pak se zavázanýma očima poznávaly jablko, hrušku, švestku, hroznové víno. A protože bylo nádherné počasí, vyrazili jsme ven na stopovanou. Školáci vyznačili trasu a ukryli krabičky s úkoly. Cílem bylo koňské hřiště. Když přišla školčata, zahráli si společně pohybové hry. Už se těšili na oběd na mrkvovou polévku. Žáci odpoledne upekli mrkvové sušenky, které si odnesli domů.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zahájení školního roku

3. 9. 2018 jsme zahájili školní rok 2018/2019. Přivítali jsme mezi sebe 8 prvňáčků, Michala Bajera, Karolínu Bajerovou, Anežku Bartošovou, Zoru Červinkovou, Sabinu Hanákovou, Jaromíra Nováka, Štěpána Šlechtu a Emu Študentovou. Popovídali jsme si o skončených prázdninách. Někteří měli opravdu spoustu nových zážitků. Pak už jsme společně vyluštili tajenku, jaro, léto, podzim, zima. Žáci hovořili o ročních obdobích, co je pro které typické. Vyjmenovali kalendářní měsíce, které složili v rok, a Náš rok je i název našeho celoročního projektu.

Mgr. Jitka Jenčovská


Konec školního roku

Konec školního roku jsme si zpestřili hraním zábavných, vědomostních i pohybových her. Chodili jsme do místního sportovního areálu, kde se žáci mohli vydovádět nejen v koupališti, ale zahrát si i kopanou, vybíjenou a využít dětské hřiště.


29. června jsme ukončili školní rok rozdáním vysvědčení. Všichni se již těšili na prázdniny a brzy se rozutekli domů.

Mgr. Jitka Jenčovská

Konecchlumí

22. června jsme se vydali do Konecchlumí. Cestou jsme hráli pohybové hry a poznávali přírodniny. Naším cílem byla hospoda U Patřínů a jejich vyhlášená zmrzlina. Tam už na nás čekaly děti z mateřské školy. Společně jsme vyrazili na zpáteční cestu, velké děti pomáhaly malým, aby bez problému došly včas zpět na oběd.


Mgr. Jitka Jenčovská

Sraz žáků a přátel vojické školy

2. června se uskutečnil sraz žáků a přátel vojické školy. Po celý den byl pro účastníky připraven bohatý program. Dopoledne na vojickém hřišti hráli mladší a starší žáci házenou se Sokolem Krčín. Oba zápasy vyhráli naši borci. Od 10.00 hodin byla otevřena budova mateřské i základní školy, kde byla nainstalována výstava fotografií, výkresů a kronik. Měla veliký ohlas, přítomní se hledali na dobových fotografiích, zavzpomínali si na svá školní léta. Ve 14. hodin proběhlo před základní školou slavnostní zahájení. Pozvání přijaly bývalé učitelky, paní Ladislava Chmelková, Zdeňka Nováková, Miluše Karešová, Dagmar Zachovalová, a také náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová. S historií školy nás seznámil starosta obce ing. Josef Chudoba, Martina Berdychová vzpomněla význam malotřídních škol, a té naší popřála mnoho dobrých žáků a úspěchů. O současnosti pohovořila Mgr. Jitka Jenčovská.

Pak se už všichni pomalu přesouvali do sportovního areálu, kde program pokračoval. Se svými pásmy básní, říkanek, pohádek a písniček vystoupili žáci a děti obou místních škol. Pak se děti rozprchly soutěžit v házení na cíl, do tlamy tygra a prolézat tunel. Mohly si zaskákat ve skákacím hradu, nebo si dát namalovat obličej. K poslechu hrála dechová hudba Javorka. Pak přišli na řadu manželé Jirsovi, kteří předvedli ukázku dravých ptáků. Spousta přítomných již vyhlížela vrtulníky, aby se mohli proletět nad svým bydlištěm. Na podiu začala hrát kapela Fanda a jeho banda, a přišel zlatý hřeb večera vystoupení vojických mažoretek. Jejich vystoupení bylo úžasné a klobouk dolů, že to za několik setkání tak výborně nacvičily. Potom se už všichni těšili na Freddie Mercury Revival – Jaroslav Bresky. Při jeho vystoupení se zábava opravdu rozjela a pokračovala při písních Fandy a jeho bandy až do ranních hodin.

Mgr. Jitka Jenčovská

Milovická paralympiáda

V pátek 1. 6. 2018 jsme se vydali do Milovic u Hořic, kde pro nás a další malotřídní školy byla připravená paralympiáda. Žáci si mohli vyzkoušet známé aktivity, ale netradičním způsobem. Na stanovištích nás totiž čekaly nelehké úkoly, například skok daleký, ale pouze na jedné noze. Dále jsme házeli medicinbalem ze sedu, trefovali terč se zavázanýma očima, nebo jsme procházeli připravenou trasu – opět bez zraku. Bravurně jsme zvládli i překážkovou dráhu o berlích. Také jsme si vyzkoušeli, jak správně navigovat nevidomého člověka nebo vézt invalidní vozík. Poslepu jsme postavili věž z kostek a jednou rukou srovnali vysypané sirky zpátky do krabičky. Nakonec přišlo vyhlášení vítězů, mezi kterými byli také naši žáci – Ema, Dan a Tereza. Před odjezdem jsme si prohlédli výstavu v milovické škole, poděkovali za pěkné dopoledne a plní zážitků se vrátili domů.


Martina Balounová, DiS.

Dopravní hřiště

28. května jsme odjeli do Hořic na dopravní hřiště, které je umístěno v areálu Autokempu U Věže. Žáci nejdříve vyslechli teoretickou část, potom již své znalosti uplatnili v praxi, kdy pod odborným dohledem pana Milana Čeřovského jezdili na kolech, anebo představovali chodce. Každý rok je největším úskalím kruhový objezd. Hodně našich žáků jezdí do školy na kole, ale s kruhovým objezdem se u nás na vsi opravdu nesetkají, a tak jsem ráda, že si to alespoň na dopravním hřišti mohou vyzkoušet.

Po sportovním dopoledni jsme sešli do Hořického zámku, kde právě probíhala výstava Pocta hořickým závodům a lidem kolem nich. Expozice mapuje historii od počátku 20. let až po současnost. Mohli jsme vidět originální stroje po Gustavu Havlovi či Františku Šťastném, ale i motocykly, co jely mistrovství světa a mnoho dobových fotografií. Největší ohlas měl trenažér, který v rámci simulátoru projíždí přímo hořickou závodní trať. Výstava se líbila nejen klukům, ale zaujala i děvčata, která jezdila na simulátoru velice riskantně.

Mgr. Jitka Jenčovská

Princ BAJAJA

15. května jsme odjeli společně s dětmi z naší a sobčické školy na školní výlet. Naším cílem byl nedaleký hrad Pecka. Nejdříve jsme zhlédli pohádku Princ Bajaja. Dětem se moc líbila, také proto, že účinkoval i živý kůň. Mohly si prohlédnout i další hospodářská zvířata berana a kozla. Učily se vyrobit vlnu, prát na valše, drtily mouku mezi dvěma kameny, hádaly názvy zbraní, meč, palcát, oštěp. Přálo nám i počasí, a tak se nám letošní výlet vydařil.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zimní den

8. února jsme pozvali na návštěvu děti z mateřské školy na Zimní den. Než přišly, tak jsme hádali hádanky, luštili tajenky, přečetli jsme příběh Bob a Bobek na horách. Pak už přišla návštěva. Nejdříve si děti vyrobily malého sněhuláka, a pak jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde jsme si pro děti připravili hry.

Soutěžily v nošení sněhových papírových koulí, běhaly, navlékaly sněhové vločky na švihadlo. Potom z plastových víček složily dva velké sněhuláky. Dostatečně se vyřádily a pozvaly nás na oplátku na návštěvu na karneval.

Mgr. Jitka Jenčovská


Vysvědčení

31. ledna jsme ukončili 1. pololetí tohoto školního roku dalším projektovým dnem našeho celoročního projektu „Tady se učím, tady žiji“. Hned ráno jsme společně zhodnotili uplynulé období a žáci za svoji práci dostali vysvědčení. Pak už se rozdělili do tří družstev a začali plnit připravené úkoly. Nejdříve skládali puzzle. Obrázky části města jim měli napovědět, kam se tentokrát vypravíme, i když zatím jen virtuálně. Chvíli váhali, ale lipová alej jim napověděla a poznali, že se jedná o Jičín. Pak hledali barevné lístečky s tiskátky poschovávané po celé budově školy. Na řadu přišly oblíbené matematické tajenky. Každému ročníku vyšla část textu jedné kapitoly známé pohádkové knihy. Brzy věděli, že se jedná o knihu Václava Čtvrtka O loupežníkovi Rumcajsovi. Pak si tuto kapitolu přečetli, prvňáčci si nakreslili obrázek.

Poté už přišla na řadu svačina, při které jsme zhlédli dva díly večerníčku o Rumcajsovi. Potom se všichni přesunuli do tělocvičny, kde společnými silami vyrobili Jičínskou bránu, která nám nyní zdobí chodbu v přízemí.

Mgr. Jitka Jenčovská

Sáňkování

Zima o sobě konečně dala vědět a tak si žáci přinesli saně a boby. Užíváme si sněhové nadílky plnými doušky.


Martina Balounová, DiS.

Vánoční den

22. prosince jsme se rozloučili Vánočním dnem. Připomněli jsme si některé vánoční zvyky, ochutnali navzájem přinesené cukroví. Po svačině jsme odešli do lesa a ozdobili jsme také stromeček zvířatům. Pak už jsme si hráli s novými hrami ve školní družině a těšili se na vánoční prázdniny.

Více fotek zde


Mgr. Jitka Jenčovská

Rozsvěcení vánočního stromu

2. prosince jsme rozsvítili vánoční strom u základní školy. Jako každoročně byla akce doprovázena programem básní, říkanek, koled a písniček, které si připravily děti z obou místních škol. Opět proběhla prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit ozdobné svíčky, adventní věnce, andělíčky, zimní stromečky ze šišek, vánoční svícny, náramky, prostírání. Na závěr nechyběl Mikuláš se svým doprovodem, který přinesl dětem mikulášskou nadílku. Stavil se i ve škole a přinesl žákům nové hry do školní družiny.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zdobení stromku

30. listopadu jsme již tradičně zdobili vánoční stromečky v Podhorním Újezdě U Brodku.

Mgr. Jitka Jenčovská

Hruškobraní

12. října proběhlo v mateřské škole Hruškobraní. Nejdříve jsme si společně povídali o podzimu, ovoci, které sklízíme v tomto ročním období. Ukázali jsme si některé plody, které potom děti poznávaly podle chuti. Děti z mateřské školy si zahrály pohybovou hru „Čert na hruškách“. Pak už žáci odešli připravit stopovanou. Školčata zatím tvořila dvě veliké hrušky z plastových víček. Pak se už vydaly stopovat. Cestou plnily úkoly, které byly zaměřené k dnešnímu tématu. Všichni se sešli na koňském hřišti, kde si ještě společně zahráli několik her. Potom už ale pospíchali na oběd, těšili se na hruškový koláč. Po obědě šly děti spát a naši žáci se pustili do výroby hruškového džemu. Moc jim chutnal.


Mgr. Jitka Jenčovská

Plavání

22. září byla zahájena výuka plavání v Plavecké škole v Hořicích. Na plavání jezdíme společně s dětmi z mateřské školy. Výuka plavání v mateřské škole je 10 lekcí po 1 vyučovací hodině /45 minut/, v základní škole 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Děti jezdí na plavání rády.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Chovatelský den

8. září jsme společně s dětmi z mateřské školy odjeli do Třtěnice na Chovatelský den. Nejvíce se dětem líbila zvířata. Viděly i vystoupení mažoretek. Soutěžily v pití mléka. Po obědě nás čekala stopovaná, sbalili jsme si věci a odešli spát opět domů.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Spaní ve škole

7. září jsme pozvali rodiče na návštěvu do školy, kde byli seznámeni s nejbližšími akcemi. Potom se už pustili do společné práce se svými dětmi. Vytvořili koláž svého domu podle fotografií, které nafotili na úterní vycházce. Zahájili jsme tak celoroční projekt, „Tady se učím, tady žiji.“ Všichni se opravdu snažili a tak máme velmi hezké obrázky.

Rodiče se rozloučili a žáci si šli do tělocvičny uchystat své místo pro spaní. Po večeři, byla opět oblíbená rybí pomazánka, se rozdělili do dvou družstev, oranžoví a bílí, a začali plnit připravené úkoly. Hledali lístečky, které byly poschovávané po chodbě, a pak z nich sestavili obrázek, luštili kvíz a hráli zábavné hry. Mezitím se už setmělo, a tak si mohli vyzkoušet, jak to mají s odvahou. Po jednom, ti méně stateční po dvou, museli vyjít ke dveřím na půdu a podepsat se. Na cestu jim svítily jen malé svíčky na okraji schodiště. Ale dokázali to všichni. Jako důkaz jsme měli osmnáct podpisů a dvě kolečka prvňáčků. Po večerní hygieně zalezli do spacáků a při pohádce pomalu usínali.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Zahájení školního roku

4. září jsme přivítali dva prvňáčky, Lucii Novákovou a Filipa Janáka. Žáci nejprve společně vyluštili tajenku, název celoročního projektu „Tady se učím, tady žiji.“ Potom skládali puzzle, byly to obrázky nejznámějších objektů našich vesnic. Popovídali jsme si s našimi novými spolužáky, abychom jim vysvětlili, jak to chodí ve škole.

Mgr. Jitka Jenčovská