ZŠ a MŠ

Podhorní Újezd a Vojice


Čertovský den s MŠ

Pozvali jsme naše kamarády z mateřské školy, abychom si s nimi užili dopoledne plné zábavy, her a výtvarného tvoření. Jsou to moc šikovní malí lidé a už se těšíme na další setkání!

DK

Čokoládový den

29.11. bylo zastavení v dalším kraji. Tentokrát ve Zlínském, který leží v jihovýchodní části České republiky. Cílem našeho putování byla Čokoládovna Janek, a tak jsme dětem připravily Čokoládový den. Na skupinovou práci jsou už žáci zvyklí, takže se bez zbytečných tahanic rozdělili do čtyř skupin a mohlo se začít. Nejdříve práce s mapou a interaktivní tabulí, základní data a kulturní a přírodní zajímavosti. Následně si žáci poslechli pověst o čokoládovém Jankovi, kterou ztvárnili pastely, další skupina řadila postup vzniku čokolády od kakaového bobu po balení čokoládové tabulky, třetí uskupení počítalo matematické tajenky s tematickou tajenkou a poslední skupina se odebrala do vedlejší třídy, kde čekalo překvapení asi největší – čokoládové fondue s různými druhy ovoce. Čokoládový den se asi ode dneška stává novou tradicí v naší škole.

DK

Zdobení stromku u obecního úřadu

Ani letos jsme nemohli opomenout zdobení stromku v naší vsi. Nově jsme zdobili stříbrný smrk u obecního úřadu. Došlo i na téměř horolezecké výstupy.

DK

Rozsvěcení vánočního stromu

26. listopadu, den před první adventní nedělí, jsme se sešli společně s rodiči, prarodiči, přáteli a dalšími občany naší vsi, abychom se vánočně naladili a rozsvítili vánoční stromek na školní zahradě. Děti ze školky i žáci ze školy měli připravené vánoční říkadla a písně. Žáci letos připravili neuvěřitelných 108 produktů na prodej na vánoční jarmark. Byly to svíčky, pečené müsli, potištěné plátěné tašky, čaj z bylin ze školní zahrady a mnoho dalšího. Z výtěžku z prodeje si pak po vzájemné dohodě něco zakoupí.

DK

Dýně 2022

25. října proběhla ve skále u myslivců akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Bylo připraveno občerstvení, již tradičně dýňová polévka, dýňové sušenky a dýňové bagety. Na zahřátí se mohly děti posilnit čajem a rodiče svařeným vínem.

Mgr. Jitka Jenčovská

Hlavní město Praha

24. října jsme virtuálně navštívili naše hlavní město Prahu. V hodinách vlastivědy si žáci 4. a 5. ročník blíže probrali nejznámější památky města Prahy, se kterými potom seznámili mladší spolužáky. Nejprve jsme získali nejdůležitější informace o Praze a pak jsme zhlédli fotografie nejznámějších památek, jako je například Karlův most, Pražský hrad, Staroměstský orloj či pevnost Vyšehrad. Žáci 4. a 5. ročníku představili ostatním své referáty o těchto památkách, které byly doplněny i vlastními kresbami.

Nakonec se žáci rozdělili do skupin a společně vytvořili pomocí voskových barev na velký formát papíru jimi vybranou pražskou památku.

Bc. Kateřina Slavíková

Sázení jabloně

20. října přijely na návštěvu paní Novotná a Švůgerová z MAS Podchlumí a přivezly nám dárek. Vlastně spíš dar. Strom. Jedná se o jabloň odrůdy gloster. Žáci 4. a 5. ročníku se postarali o její profesionální zasazení. Podívejte se na fotky! Díky.

DK

Ostroměř

6. října jsme v rámci turistického kroužku navštívili prodejnu ovoce, sušárnu a sad u pana Petra Kareše v Ostroměři. Museli jsme vyrazit dříve, protože víme, jací jsou naši žáci vášniví houbaři! V Ostroměři jsme se dověděli zajímavosti o pěstování a ochraně ovocných stromů, podívali jsme se do sušárny a také ochutnali výtečný mošt, křížaly a jablka. Děkujeme!

DK

Tvoříme!

Malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme, řežeme, stavíme, pečeme a je nám krásně!

DK

Muzeum výroby hraček

6. září jsme vyrazili do Libereckého kraje do Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou. K vidění byly dobové hračky, historické stroje a současná výroba - továrnu jsme navštívili za plného provozu. Po vydařené exkurzi následovalo ještě tvoření v dílnách, kde žáci obdrželi dřevěné komponenty, které mohli dle své fantazie přeměnit v postavy, zvířata, hračky a další libovolné předměty. Nesměli jsme vynechat vydatnou svačinu, protože následovala túra do Smržovky, kam jsme poslali autobus. Děti zaujaly cestou výhledy do kraje, roubenky, studánky, železniční most ve Smržovce a shodly se, že do hor chtějí znovu, i když jsme se pohybovali spíše v podhůří.

Vřele doporučuji návštěvu všem, nejen dětem. Industriální prvky staré továrny musí zaujmout každého. :)

DK

Přírodovědná procházka

Rádi se procházíme po známých i neznámých cestách, cestičkách a uličkách po naší vsi a poznáváme vše, co je kolem nás. Tentokrát nás nohy zavedly do Perníkové a Muchomůrkové ulice. Znáte je?

DK

Sportovní dopoledne v mateřské škole

Aby nebyl návrat z prázdnin do školy tak náročný, připravili jsme pro všechny společné sportovní dopoledne na zahradě mateřské školy. Žáci pátého ročníku se postarali o přípravu stanovišť s rozličnými úkoly. Ty plnili postupně všichni, kteří byli losem rozděleni do smíšených skupin školáků a školčat.

DK

Zahájení školního roku 2022/2023

Prvního září jsme se sešli v naší vojické škole, abychom společně s rodiči prvňáčků zahájili nový školní rok! Přivítali jsme sedm nových žáků. Vojtěcha Adama, Tomáše Bílka, Soňu Francovou, Ondřeje Havlíčka, Adélu Makovcovou, Viktorii Pšeničkovou a Žofii Tatouškovou. Přišli dokonce i obyvatelé lesa Řáholce, Manka s Rumcajsem, a provedli žáky prvním školním dnem.

Celý letošní školní rok nás bude provázet projekt Cestujeme po České republice. Společně projedeme celou naši republiku, zastavíme se v každém kraji a vždy se něco nového naučíme. Rozšíříme tak žákům vědomosti, které získají hlavně v českém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě.

DK

Olympiáda Chodovice

1.6. nás chodovická škola pozvala na olympiádu malotřídních škol. Jedná se o akci, kterou každý rok pořádá jedna z malotřídních škol v okolí. Vždy se ale sejdeme v tomto složení: Dobrá Voda, Chodovice, Jeřice, Miletín a Vojice. Soutěže byly letos přichystány v areálu U Vagónu. Sešlo se přes 100 dětí a všichni si užili prima dopoledne.

DK

Školní výlet

7. června jsme odjeli na školní výlet do Hořic. Dopoledne nás paní Jana Dvořáčková provedla Hořicemi. Navštívili jsme Smetanovy sady, na oběd jsme už dorazili do autokempu U Věže, kde jsme již měli dopravené batohy a mohli jsme se ubytovat. Odpoledne pršelo, a tak jsme zvolili náhradní program. Žáci si modelovali své sochy, vypracovali pracovní list o Hořicích. V podvečer přestalo pršet, a tak jsme opět šli ven a sportovali. Po večeři měli žáci osobní volno a připravovali se na stezku odvahy. Jakmile se setmělo, vydali se na ni první odvážlivci. Někdo šel sám, někteří ve dvojicích i trojicích. Ale nikdo nepřiznal, že se bojí. Museli po vyznačené cestě dojít až k věži, kde se museli podepsat. Všichni strach překonali a nezalekli se ani strašidla, které pobíhalo po kempu. Pak už byl ale opravdu čas jít spát.

Druhý den začal rozcvičkou a po ranní hygieně se žáci nasnídali a odešli do učebny dopravní výchovy, kde zhlédli film s dopravní tématikou a společně s lektorkou si vysvětlili některé dopravní situace. Pak už nasedli na kola a jezdili po dopravním hřišti, kde se museli řídit dopravními značkami. Žáci 4. a 5. ročníku napsali test. Ti, kteří ho napsali na správný počet bodů, dostali průkaz cyklisty. Ještě před obědem nastalo velké balení. Odpoledne jsme se šli podívat ke kalíšku a vrátili se zpět po stezce do Hořic a odjeli zpět do Vojic.

Mgr. Jitka Jenčovská

Recitační soutěž malotřídních škol

30.5. jsme vyrazili ráno do Hořic. V přednáškové místnosti za knihovnou se totiž konala recitační soutěž pro žáky malotřídních škol. Žáci byli rozděleni do 2 kategorií - 1.-3. ročník a 4.-5. ročník. Naši školu reprezentovali Anežka Bartošová a Vojtěch Laňar.

A co myslíte? No ano, vyhráli! Anežka první místo a Vojta třetí. Ještě jednou jim gratulujeme a jen tak dál.

DK

Ovoce do škol

V rámci akce Ovoce do škol jsme obdrželi ochutnávkové koše ovoce a zeleniny, a tak jsme vyzkoušeli poznávat jednotlivé druhy pouze po chuti.

DK

Výtvarka venku!

Nejen výtvarná výchova, ale i další předměty probíhají teď v naší bezva venkovní učebně.

DK

Chovatelský den

26.5. jsme vyrazili do Hořic do školního statku. Pro žáky bylo připraveno několik stanovišť s různorodými úkoly, u kterých se dobře bavili. Lovení ryb s povědomými vodníky, dojení, hod jitrnicí nebo slalom na koni. Kromě toho si mohly děti vyzkoušet, jak se sedí v kombajnu a traktoru, podívat se, jak naše bývalá žačka Tereza Šlechtová umí perfektně jezdit na koni, a také zjistit, jaká zvířata zde chovají. Za pozvání děkujeme Petře Bajerové, která celou akci zorganizovala.

DK

Pracovní činnosti

Už byl nejvyšší čas vsadit kedlubny a zasít ředkvičky!

DK


ČOV Ostroměř

Ve čtvrtek 22.4. jsme se vypravili s celou školou do Ostroměře do čistírny odpadních vod. Pan Bohuslav Pour žákům vysvětlil a popsal celý chod čistírny a odpovídal na zvídavé dotazy. Zpět jsme vyrazili kolem nádraží, kde jsme se ohřáli a posvačili v čekárně. Bylo totiž chladno, místy mrholilo. Někteří proto hledali zpáteční spoj vlakem. Ten ale nebyl potřeba, cestou na hřeben už byli všichni dostatečně prohřátí a i počasí se umoudřilo. Všichni jsme v pořádku dorazili zpět rovnou do školní jídelny. V družině se pak odpočívalo na žíněnkách :).

DK

Den Země

Den Země jsme oslavili již v úterý 19.4. Žáci s nadšením posbírali po škole schovaný různorodý odpad a roztřídili ho do kategorií sklo, plast, papír, plech. S paní učitelkou Slavíkovou přemýšleli a kreslili, čím můžeme Zemi pomoci, a čím naopak uškodit. Nemohla chybět ani všemi milovaná stopovaná, tentokrát s úkoly, které se týkaly životního prostředí.

DK
Zápis

7. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. Pro budoucí prvňáčky bylo připravené zábavné odpoledne na téma les a lesní zvířata. Děti skládaly puzzle, poznávaly barvy a geometrické tvary, zazpívaly si známé lidové písničky. Při všech činnostech byly velice šikovné, dobře se bavily a už se těší, až v září nastoupí do školy.


Mgr. Jitka Jenčovská

Jarní tvoření

5. dubna přijela paní Talácková a žáci si pod jejím vedením mohli vytvořit různé jarní dekorace. Posuďte sami, jak se jim dařilo. Myslím, že výborně!

DK

Besídka

5. dubna jsme pozvali rodiče na besídku do hostince Na Rohu. Žáci se na ni velmi těšili, zhotovili nové kulisy, připravili si obleky. Program se skládal z ukázek dětských filmů a pohádek. Žáci zahráli Krkonošskou pohádku Jak Trautenberka bolely zuby, O třech přadlenách, O budce, veršovanou Princeznička na bále, ukázku z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Zatancovali na známý hit Piti, piti, pa a Sladké mámení. Na závěr všichni zazpívali písničku Pramen zdraví z Posázaví. Žáci i hosté si to moc užili, a prožili tak spolu krásné odpoledne.

Mgr. Jitka Jenčovská


Výtvarná výchova

Rozfoukáváme barvy brčkem a nebojíme se velkých formátů.

DK

Soutěž s Domestosem

Bc. Kateřina Slavíková

Knihadýlko ve školce 9.11.

Bc. Kateřina Slavíková

Náš Velký domeček na koňském hřišti 9.11.

Bc. Kateřina Slavíková

Stavby domečků v družině 18.10.

Bc. Kateřina Slavíková

Dýně 2021

26. října jsme se po roční pauze opět sešli ve skále u myslivců na oblíbené akci Dýně. Jako vždy bylo připraveno občerstvení, dýňová polévka, dýňové sušenky a dýňové bagety. Děti si společně se svými rodiči vydlabali dýně, za které děkujeme panu Zdeňku Ulrichovi.

Mgr. Jitka Jenčovská

Projektový den

27. září jsme měli projektový den. Nejprve si žáci vypočítali matematické tajenky, kde jim vyšlo téma projektového dne - Podzim. Společně si povídali o kalendářním roce, o ročních obdobích a následně vyprávěli, které období mají nejraději. Pak se již věnovali podzimu. Říkali si, čím je charakteristický a nakreslili obrázek. Poté se rozdělili do dvou skupin a šli na stopovanou, kde plnili úkoly týkající se tohoto ročního období. Na konci byli odměněni malou sladkostí.


Mgr. Jitka Jenčovská

Divadlo BUBLIFUK

8. 10. přijelo do mateřské školy potulné divadélko dvou herců BUBLIFUK. Zahráli nám pohádku s písničkami O mlsné opičce, ve které klaun putuje po světě a navštíví také málo známou Afriku, kde objeví mlsnou opičku, která jí místo banánů bonbony. Rozbolí ji zub a dojde k léčení, do kterého se zapojí i děti. Děti i žáci se na představení moc těšili, protože už dlouho nic nezhlédli. Pohádka se jim líbila, dobře spolupracovali s oběma herečkami a představení si všichni užili.

Mgr. Jitka Jenčovská

Dopravní hřiště

6. září jsme odjeli do Hořic na dopravní hřiště, které je umístěno v areálu Autokempu U Věže. Žáci nejdříve odešli na učebnu, kde zhlédli instruktážní film s dopravní tématikou. Pak společně s panem Milanem Čeřovským prošli celou trasu dopravního hřiště. Cestou si opakovali dopravní značky, vysvětlovali si různé dopravní situace, které na ně čekají. Pak už jezdili na kolech, anebo představovali chodce. Jako každým rokem, byl největším úskalím kruhový objezd. Ale po prvních přestupcích brzy všichni jezdili bezchybně. Pak odešli na učebnu, kde si ti starší napsali test znalostí, mladší si vypracovali úkoly z prvouky. Čas rychle utekl a my se museli vydat zpět na autobus a vrátit se zpět, kde na nás již ve školní jídelně čekal oběd.

Mgr. Jitka Jenčovská

Nový školní rok

1. září začal nový školní rok 2021/2022. Přivítali jsme 3 nové prvňačky, Anežku Bartoškovou, Šárku Senylníkovou, Nelu Študentovou a Elišku Zaňkovou, žákyni 4. ročníku. Žákům byla představena Kateřina Slavíková. Nastoupila za Martinu Habrdovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Nejdříve jsme se všichni seznámili, zazpívali jsme si a povídali si o akcích, které nás v nejbližší době čekají. Novým žákyním a rodičům jsme přiblížili, jak to chodí u nás ve škole. Společně jsme si prohlédli školu. Žáci dostali učebnice a pracovní sešity, alespoň na chvíli se stavili ve školní družině, kam už se všichni těšili na své oblíbené hry a stavebnice a odešli domů, užít si posledního volného dne, než jim začnou školní povinnosti.

Mgr. Jitka Jenčovská

Čas

V měsíci květnu jsme se věnovali tématu čas. Od nejmladších žáků až po nejstarší jsme se naučili, ale i zopakovali a prohloubili učivo z prvouky, přírodovědy, matematiky. A tak už dnes snad všichni umí hodiny, ručičkové i digitální. Víme, co je rok, měsíc, týden, den. Rozpoznáme roční období, nejen podle počasí, oblečení, rostlin. Žáci si vypočítali matematické tajenky, kde jim vyšla klíčová slova k některým činnostech. Přečetli si pohádku Káťa a Škubánek – Kukačky a zhlédli Večerníček. Každý si vyrobil své papírové náramkové hodinky.


Mgr. Jitka Jenčovská

Den Země

22. 4. jsme slavili Den Země. Žáci si nejprve připomněli, co je to za svátek. Společně si vyprávěli o přírodě, o tom, co jí škodí a co prospívá. Hledali příklady v reálném životě. Zopakovali si vše o třídění odpadu, vytřídili odpad po svačinách do barevných kontejnerů a nalepili obrázky odpadků k popelnicím správné barvy. Nakonec zhlédli pořad Cesta odpadu.

Mgr. Jitka Jenčovská

Den s digitální technikou a pohádkou

24. února probíhal Den s digitální technikou a pohádkou. Nejdříve žáci vyřešili kvíz na interaktivní tabuli, který prověřil jejich znalosti pohádek. Po jeho úspěšném rozuzlení byli rozděleni do skupin podle ročníků. Pracovali s programy na interaktivní tabuli, opakovali a procvičovali učivo na počítačích a noteboocích. Potom se již zase vrátili k pohádkám. Na internetu si našli pohádku O Smolíčkovi, kterou si starší přečetli, prvňáci si omalovali omalovánku, společně se na ni podívali, a nakonec ji ilustrovali. Bylo to zajímavé dopoledne, při němž žáci splnili mnoho úkolů a jejich práce byla hravá a zábavná.

Mgr. Jitka Jenčovská

Pololetní vysvědčení

28. ledna bylo ukončeno 1. pololetí tohoto školního roku. Vysvědčení jsme letos připravily s příběhy o pejskovi a kočičce. Nejdříve si žáci vypočítali matematické tajenky, kde jim vyšlo téma dnešního dne. Potom jsme si povídali o jednotlivých příbězích. Nejvíce znali Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Pak jsme si přečetli O pyšné noční košilce, prvňáčkové si omalovali omalovánku. Ve skupinách si žáci vyrobili několik nočních košilek. Moc se jim to povedlo a rádi si je vystavili na chodbě. Netrpělivě ale už čekali, až dostanou vysvědčení. Nejvíc se těšili ti nejmenší, byla to pro ně nová událost. Závěr celého dopoledne patřil zase pohádce. Zhlédli jsme O pyšné noční košilce a Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zdobení vánočního stromku u obchodu v Podhorním Újezdě

Dýně 2020

Vzhledem k vládním opatřením nemohla letos bohužel proběhnout oblíbená akce ve skále u myslivců, kdy si děti, ale i leckteří dospělí dlabou a zdobí dýně, hodují u toho dýňovou polévku paní Myslivečkové, popíjí svařené víno /dospělí :)/ a přikusují dýňové sušenky. Pan Zdeněk Ulrich byl tak hodný a dýně letos zavezl před mateřskou školu, kde si je děti z MŠ i školáci mohli vyzvednout a vydlabat doma. Paní Nováková nám zaslala fotografii, jak se to podařilo právě jejím dětem. Díky.

Daniela Kalvodová

Nový školní rok

1. září začal nový školní rok. Někteří žáci usedli do lavic poprvé od 11. března, kdy byly zavřeny školy a učili jsme se dálkově. Většina se do školy těšila, a to nejen na své kamarády, ale přiznali, že i na učení. Doma byli už moc dlouho. Jeden přes druhého vyprávěli, jak prožili volné dny. Každý se chtěl podělit o své zážitky. První den jsme přivítali 5 nových prvňáčků, Veroniku Bajerovou, Maxe Hajíčka, Johanku Krusberskou, Vojtěcha Laňara a Elišku Novákovou. Společně s rodiči jsme si povídali, jak to chodí u nás ve škole. Tu jsme si také prohlédli. Žáci dostali učebnice a pracovní sešity a odešli domů. Letos jsme v souladu s manuálem MŠMT upustili od akcí, které jsme dělali na začátku roku, aby si žáci zvykli na školní režim a plnění povinností. A tak se od druhého školního dne učíme, ale také využíváme krásné slunečné počasí, a jsme téměř každý den venku. Už jsme byli na procházce v Konecchlumí. Cestou lesem se všichni do sytosti vyřádili, zahráli si své oblíbené hry. Hráli jsme stopovanou. Tu mají snad všichni rádi. Žáci plní úkoly, které si pro ně připravili starší spolužáci. Na závěr je vždy čeká malá sladká odměna, kterou si ale musí najít. Nejraději ale staví v lese domečky a vzájemně se chodí navštěvovat. Rádi mezi sebou také obchodují a vyměňují si různé přírodniny – kamínky, mech, větvičky. U toho si procvičují znalosti z prvouky a přírodovědy a především se pohybují na čerstvém vzduchu. Od 14. října pro všechny žáky opět začala distanční výuka. Žáci 1., 2. a 3. ročníku dostali úkoly v papírové podobě. Doma si tak opakují již probrané učivo a procvičují nejnovější látku. Ve 4. a 5. ročníku se pokračuje ve vzdělávání online formou.

Mgr. Jitka Jenčovská

Projektový den

10. února jsme si při žáky připravili další projektový den. Nejprve všichni dostali tajenky, kde po správném vypočítání příkladů vyšla klíčová slova, která jim měla napovědět, o čem dnešní den bude. Byli to Tukoni, což jsou bytosti, které se starají o vše v přírodě. Žáci o nich slyšeli poprvé a každý si podle své fantazie namaloval vlastního ochránce přírody. Tukoni jsou hlavními postavami knih Oxany Bula a s jejich příběhy nás přijela seznámit paní Irena Fenyklová, prostřednictvím Knihadýlka, což jsou oživlé knihy, osobitým způsobem promítnuté do prostoru. Představení jsme zhlédli společně s dětmi v mateřské škole. Po skončení Knihadýlka měli žáci možnost si vyzkoušet „prožitkové polštářky“ naplněné různými přírodninami. Celé dopoledne se žákům líbilo.


Mgr. Jitka Jenčovská

Divadlo Bublifuk

6. března naší školu navštívilo, již po několikáté divadlo Bublifuk, které uvedlo pohádku O líné princezně. Přišly i děti z mateřské školy. Hned od počátku jsme byli vtaženi do děje, s herci jsme výborně spolupracovali.

Mgr. Jitka Jenčovská

Pololetní vysvědčení

30. ledna bylo ukončeno 1. pololetí tohoto školního roku. Hned ráno jsme společně zhodnotili uplynulé období a žáci za svoji práci dostali vysvědčení. A jak už je na naší škole zvykem, tento den si vždy připravíme pro žáky nějaký program. Nejdříve žáci vypočítali matematické tajenky, které jim napověděly, s jakou pohádkovou postavou prožijeme dnešní dopoledne. Letos jsme uspořádali vysvědčení s Krakonošem. Nejdříve si žáci povídali o lese, lesních zvířatech, rostlinách a houbách. Zazpívali si lidové písničky s daným tématem. Vyprávěli, jak chodí s rodiči na houby. Pak zhlédli dva příběhy z Krkonošských pohádek. Rozdělili se do tří skupin a každá si namalovala Krakonoše podle své fantazie.

Mgr. Jitka Jenčovská

Vánoční den

20. prosince jsme se rozloučili s letošním rokem již tradičně Vánočním dnem. Nejdříve jsme si připomněli některé vánoční zvyky a obyčeje, ochutnali navzájem přinesené cukroví. Žáci se již nedočkavě těšili, co je čeká pod netradičním vánočním stromečkem, ale nejprve šli ozdobit stromeček zvířátkům. Zdobili ho jako loni, mrkvemi, jablky, kaštany, řepou a oříšky. Po návratu z lesa hned běželi ke stromečku. Měli radost z nadělených dárků, nejvíce je potěšily nové stavebnice a 3D puzzle. Tímto dnem jsme zahájili vánoční prázdniny.

Mgr. Jitka Jenčovská

Výlet do Prahy

4. prosince jsme jeli vlakem do Prahy. Už samotná cesta byla pro některé z nás velkým zážitkem, protože vlakem moc nejezdíme. Vystoupili jsme na Hlavním nádraží, kde na nás čekala průvodkyně. Naše první kroky vedly na Václavské náměstí, kde jsme viděli svatého Václava na koni. Další zastávkou bylo Staroměstské náměstí. Těšili jsme se, že si prohlédneme vánoční strom. Celé náměstí bylo krásně vyzdobeno. Měli jsme štěstí, že jsme k Pražskému orloji přišli v celou hodinu a mohli jsme ho sledovat v chodu. Pak jsme se vydali na Karlův most, kde utopili Jana Nepomuckého, a všichni jsme si přáli jedno přání. Metrem jsme dojeli do České televize, kde nás čekala exkurze. Bylo to velmi zajímavé, a všem se nám to líbilo. Z Kavčích hor jsme se vrátili na Hlavní nádraží a odjeli zpět domů.

Žáci 5. ročníku


4. prosince jsme navštívili naše hlavní město. Moc jsme se už těšili. Čekala nás procházka vánoční Prahou. Byli jsme zvědaví hlavně na veliký vánoční strom na Staroměstském náměstí, jehož cestu do Prahy, jsme mohli vidět v televizi. Líbilo se nám i na Karlově mostě, kde jsme krmili racky. A samozřejmě metro, kterým nejezdíme každý den. Naším cílem byla ale Česká televize, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Nejdříve jsme zhlédli film o České televizi. Mohli jsme si prohlédnout studia. V jednom jsme dokonce viděli, jak se natáčí Kouzelná školka. Setkali jsme se s Michalem Nesvadbou, s kterým jsme se i vyfotili. Na památku jsme si koupili malé suvenýry a odjeli zpět na nádraží. Celkem jsme nachodili, 8 kilometrů, a tak jsme se už těšili do vlaku, kde někteří z nás ihned usnuli. Výlet se nám moc líbil.

Žáci 4. ročníku

Rozsvěcení vánočního stromku

30. listopadu jsme rozsvítili již tradičně vánoční strom u základní školy. Jako každoročně byl doprovázen programem básní, říkanek, koled a písniček, které si připravily děti z obou místních škol. Vystoupení skvěle navodilo tu správnou vánoční atmosféru a připomnělo nám začínající advent. I letos proběhla prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit ozdobné svíčky, vánoční stromečky, vánoční bedýnky a svícny. A samozřejmě nechyběl Mikuláš se svým doprovodem, který obdaroval přítomné děti mikulášskými balíčky.

Mgr. Jitka Jenčovská

Dýně 2019

24. října proběhla ve skále u myslivců akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Bylo připraveno občerstvení, již tradičně dýňová polévka, dýňové sušenky a dýňové bagety. Na zahřátí se mohly děti posilnit čajem a rodiče svařeným vínem.

Děkujeme panu Zdeňku Ulrichovi, který pro nás dýně vypěstoval.

Mgr. Jitka Jenčovská


Školní statek

15. října jsme prožili zajímavé dopoledne s dětmi z mateřské školy. Společně jsme odjeli do Hořic, kde jsme se zúčastnili na školním statku akce dýňové dopoledne. Pozvala nás paní Petra Bajerová, která zde pracuje, a také nás všude provedla, za co jí moc děkujeme. A tak jsme viděli všechna zvířata, která zde chovají - kozy, krávy, ovce, prasata a koně. Velice zajímavé bylo mechanické dojení. Děti se mohly svést v kočáru, a také si zajezdily na koni. A samozřejmě si každý vydlabal svoji dýni. Bylo krásné sluneční podzimní dopoledne, a tak si to, myslím, všichni užili.

Mgr. Jitka Jenčovská

Plavání

20. září byla zahájena výuka plavání v Plavecké škole v Hořicích. Na plavání opět jezdíme společně s dětmi z mateřské školy. Děti jezdí na plavání rády, protože nejenom plavou, ale mohou využívat i další vodní atrakce.

Mgr. Jitka Jenčovská


Maňáskové divadlo

11. září přijelo do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk. Dorazili i žáci základní školy a společně jsme se těšili na představení. Zhlédli jsme pohádky Perníková chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce a kohoutkovi.

Mgr. Jitka Jenčovská

Dopravní hřiště Hořice

6. září jsme odjeli do Hořic na dopravní hřiště, které je umístěno v areálu Autokempu U Věže. Žáci si nejdříve prošli společně s panem Karlem Huškem celou trasu. Cestou si opakovali dopravní značky, vysvětlovali si různé dopravní situace, které na ně čekají. Pak už jezdili na kolech, anebo představovali chodce. Jako každým rokem byl největším úskalím kruhový objezd. Ale po prvních přestupcích brzy všichni jezdili bezchybně. Pak odešli na učebnu, kde si ti starší napsali test znalostí. Dopoledne jsme zakončili procházkou k rozhledně Hořický chlum a vrátili jsme se zpět do Vojic, kde už na nás čekal výborný guláš.

Mgr. Jitka Jenčovská

Spaní ve skále a podzimní den

4. září jsme spali ve skále u myslivců. V podvečer přišli společně se svými dětmi také rodiče, kteří byli seznámeni s akcemi školy na nejbližší období. Potom se rozloučili a žáci šli do lesa na dříví, aby mohli rozdělat oheň. Opékali párky, chleba a rohlíky. K čaji si ještě zakousli makový a tvarohový závin. Pak si šli uchystat své místo pro spaní. Na plácku před chatou si zahráli hry. Mezitím se setmělo, a tak mohla začít stezka odvahy. Na cestu jim svítily jen malé svíčky. A i když se někteří báli, všichni stezku absolvovali a měli z toho radost. Statečnější z nich ji prošli ještě jednou. Po večerní hygieně se uvelebili do spacáků a při pohádce pomalu usínali. Byli asi hodně unavení, protože spali celou noc a vstávali v době, kdy by jindy už seděli v lavicích a učili se. Po ranní hygieně společně odešli do školní jídelny na snídani. Poručili si oblíbené pomazánky s čerstvým pečivem. Museli jsme si pospíšit, protože už na nás čekala školčata a mohl začít společný projekt Podzim plný barev. Nejdříve si všichni připomněli podzim, a vše, co se tohoto ročního období týká. Potom jsme si popovídali o podzimním ovoci a zelenině, některé druhy děti poznávaly na obrázku. Pak se zavázanýma očima ochutnávali jablko, hrušku, švestku, hroznové víno. Podívali jsme se také na příběh z cyklu Koulelo se jablíčko. Jablíčko si každý vyrobil a všichni společně jsme zhotovili Jabloňovou vílu. A protože bylo nádherné počasí, vyrazili jsme ven na školní zahradu, kde si všichni zasoutěžili v pohybových hrách. Dopoledne velice rychle uteklo a my jsme se již těšili na žemlovku s jablky.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zahájení školního roku

2. září 2019 jsme zahájili školní rok 2019/20. Letošní první školní den byl výjimečný, protože jsme se vrátili po prázdninách do úplně nové školy. Budova prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací. Byla zateplena, omítnuta a opatřena novou střechou. Elektrická akumulační kamna byla nahrazena radiátory. Topit budeme zemním plynem. Byla zřízena jednotka na výměnu vzduchu - rekupirace Všechny prostory byly omalovány a nově vyzdobeny. A tak jsme si po přivítání šli ty nové prostory prohlédnout. Pak jsme se už ale věnovali obvyklým činnostem. Přivítali jsme mezi sebe 4 prvňáčky, Janu Damaškovou, Matyáše Kapinaye, Emily Kočí a Matyáše Vagnera. Žáci dostali učebnice a pracovní sešity. Povídali jsme si o akcích, které nás čekají tento první školní týden. Zazpívali jsme si oblíbené písničky. Pak už žáci odešli do školní družiny, kam už se všichni těšili na své oblíbené hry a stavebnice. Rodiče prvňáčků si povídali, jak to chodí u nás ve škole. Po zodpovězení všech otázek si vyzvedli děti ve školní družině a všichni jsme odešli domů.

Mgr. Jitka Jenčovská

Škola v přírodě

Poslední týden školního roku jsme odjeli na školu v přírodě do Kořenova. Celé tři dny jsme si parádně užili. Využili jsme krásného počasí a trávili jsme co nejvíce času venku. Hráli jsme různé hry, pobývali v lesoparku, kde jsme plnili různé úkoly. Navštívili jsme rozhlednu Štěpánku, odkud byl krásný výhled na okolí. Hráli jsme minigolf, došli k nedalekému bunkru. Asi největší zážitek byla návštěva Muzea Járy Cimrmana s prohlídkou rozhledny. Ta je vybudována z borového dřeva, její originální konstrukce je velmi vzdušná a svou siluetou připomíná maják. Viděli jsme např. vypouštěcí talíř, přenosnou turistickou značku, školu a spoustu dalších vynálezů Járy Cimrmana. Zaujala nás také venkovní expozice, hlavně pohádkový lesopark, kde jsme našli obří kameny a z jejich uspořádání jsme hádali názvy pohádek. Součástí nových expozic je i Cimrmanem navržená mobilní cela, v níž se vězňové mohou opalovat. Poslední večer se konala diskotéka, na které jsme se krásně vyřádili. Pobyt velmi rychle utekl a my jsme se museli sbalit a odjet zpátky domů. Většina z nás by tu ještě zůstala a užívala si zdejší přírody.

Martina Balounová, DiS.

Lesní běh Vojice 2019

5. června proběhla ve skále u myslivců akce Lesní Běh Vojice 2019, na kterou jsme pozvali žáky z okolních malotřídních škol. A tak se k nám sjeli žáci z Dobré Vody, Chodovic, Jeřic a Milovic. Hned po příjezdu byli obdarováni silikonovým náramkem s logem závodu. A mohlo se začít soutěžit. Přítomní se rozdělili do družstev podle věku a již první z nich vyběhli na trať. A jelikož to byl závod postřehový, měli s sebou kartičku, na kterou zakreslovali značky, které nacházeli cestou. Po doběhnutí mělo ještě každé družstvo připravený pracovní list, při jehož vypracování využili znalosti z prvouky a přírodovědy. Zkusili si také ošetřit zraněného. Všichni byli unešení z krásného prostředí našeho lesa a moc si to užívali. Ale zvítězit mohou jen ti nejlepší. Za odměnu získali diplom a malé dárky. Všichni jsme si pochutnali na borůvkovém koláči. Před obědem jsme se rozloučili, a již se těšíme na další setkání.

Mgr. Jitka Jenčovská


Výlet do Prahy

3. června jsme navštívili Prahu. Jeli jsme vlakem, a tak jsme se moc těšili, protože někteří z nás s ním moc často nejezdí. Nevadilo nám ani, že jsme museli v Chlumci nad Cidlinou přestupovat. Po příjezdu do Prahy byla naše první zastávka Prašná brána, ze které byl krásný výhled. A tak jsme viděli Národní divadlo, Pražský hrad a další památky. Potom jsme se přesunuli okolo Národního muzea, přes Václavské náměstí, až k zastávce metra. Tam se nám líbily hlavně jezdící schody. Ze stanice jsme vyrazili po Karlově mostě, do Zemanova muzea, kde jsme dostali k vyplnění pracovní list, z něhož jsme získali kód k truhle s pokladem. Pak už jsme konečně dorazili do studia rádia Spin. Tam jsme vybírali písničky a vyzkoušeli jsme si moderování. Za odměnu jsme dostali samolepku a frisbee. A pak už jsme se vraceli na Hlavní nádraží. Cestou jsme si ještě stihli koupit zmrzlinu a už jsme odjížděli zpět. Výlet se nám líbil, ale byli jsme tak unavení, že jsme se už těšili domů do postele.

Karolína Lukavcová a Nikola Šárová


FANDÍME!


Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín

Žáci přijatí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává následující rozhodnutí:

Seznam uchazečů

Uchazeč / Výsledek řízení

ZS 01 přijat/a

ZS 03 přijat/a

ZS 04 přijat/a

ZS 06 přijat/a

ZS 07 přijat/a

Mgr. Jitka Jenčovská

ředitelka školy

Datum zveřejnění: 15. 4. 2019

17. 4. 2019

Zahradnictví Laňarovi

Martina Balounová, DiS.

4. 4. 2019

Zápis

Martina Balounová, DiS.

3. 4. 2019

Knihovna

Martina Balounová, DiS.

27. 3. 2019

Zahradnictví Sobčice

Martina Balounová, DiS.

20. 3. 2019

Město/ pokoj

Martina Balounová, DiS.

Pololetní vysvědčení

31. ledna jsme zakončili první pololetí projektovým dnem. Nejdříve jsme si zopakovali vše známé o kalendářním roce, měsících a ročních obdobích. Pak si žáci vyluštili matematické tajenky, kde jim vyšla slova, která jim měla napovědět, která pohádková postava nás bude dnešním dnem provázet. Uhodli správně Boba a Bobka. Potom se již rozdělili se do čtyř družstev. Prvním úkolem bylo najít 8 dílků puzzlí, schovaných po škole. Byli šikovní a jednotlivé dílky brzy našli. Hned se pustili do dalšího úkolu, složit obrázek a nalepit ho na čtvrtku. Potom si přečetli příběh „Bob a Bobek na horách“, prvňáčci si omalovali omalovánku a příběh zhlédli na interaktivní tabuli. Na závěr si všichni vyrobili obrázek Boba a Bobka v klobouku. Během zábavného dopoledne nastala ale i vážná chvíle a žáci dostali vysvědčení, kde byli odměněni za svou práci v prvním pololetí tohoto školního roku.

Mgr. Jitka Jenčovská

Vánoční dny

S letošním rokem jsme se rozloučili několika akcemi. Již ve středu jsme se vydali do lesa ozdobit stromeček zvířatům. Ve čtvrtek si žáci ve skupinách vyrobili dva vánoční stromy, kterými ozdobili třídu. Nejvíce se však těšili na pátek. Nejdříve jsme si připomněli některé vánoční zvyky a obyčeje, ochutnali navzájem přinesené cukroví. Pak jsme se vydali na výstavu betlémů. Hned při vstupu na nás dýchla už ta pravá vánoční atmosféra, stromeček, adventní věnec a všechny dekorace byly laděny do stříbrné a modré barvy. Voněly zapálené svíčky. Žáci obdivovali betlémy, prohlédli si staré sáňky, brusle, a docela se divili, na čem dříve děti jezdily.

Po návratu do školy jsme našli pod stromečkem nové hry pro zpestření výuky a stavebnice, hlavně LEGO, s kterými si žáci rádi hrají ve školní družině. Ihned se pustili do stavby, a než jsme odešli na oběd, tak tu stála hasičská stanice a nemocnice. Byl to hezký den před prázdninami.

Mgr. Jitka Jenčovská

Rozsvěcení vánočního stromu

1. prosince jsme rozsvítili vánoční strom u základní školy. Děti z obou místních škol si připravily krátký program plný básní, říkanek, koled a písniček. Uskutečnila se již tradiční prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit adventní věnce, ozdobné svíčky, andělíčky a další vánoční dekorace. A samozřejmě nechyběl Mikuláš se svým doprovodem, který obdaroval přítomné děti mikulášskými balíčky.

Mgr. Jitka Jenčovská

Advent

30. listopadu se uskutečnil další projektový den, tentokrát bylo téma advent. Nejmladší žáci si nejprve zopakovali kalendářní měsíce, určovali jsme kolik má který dní. Připomněli jsme si dnešní datum a poblahopřáli jsme Ondřejům k svátku. Pak už jsme vypravovali o nastávajícím období. Zazpívali jsme si koledy. A už jsme vyhlíželi děti z mateřské školy, které jsme pozvali na návštěvu. Ty nejmenší byly trochu vyděšené, ale za chvíli už byli všichni kamarádi. Rozdělili jsme se do skupinek a každý si vyrobil vánoční ozdobičku. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zdobení stromků

29. listopadu jsme zdobili stromky v Podhorním Újezdě U Brodku. Tak jako loni jeden stromek děti z mateřské školy a jeden žáci základní školy.

Mgr. Jitka Jenčovská

Krejčík Honza

21. listopadu k nám do školy přijel Krejčík Honza. Společně s dětmi z mateřské školy jsme zhlédli představení Jak náš žebříček o šprucle přišel. Bylo to zábavné interaktivní divadelní představení s písničkami. Děti se výborně bavily, a již se těší na další představení.

Mgr. Jitka Jenčovská

Dýně 2018

25. října proběhla ve skále u myslivců již tradiční akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Někteří se již těšili na dýňovou polévku, dýňové sušenky a dýňové bagety. Nejdříve zmizely sušenky, ty jsou opravdu výborné, i když jeden tatínek řekl, že na nich je nejlepší ta čokoláda. Pro rodiče nechybělo svařené víno na zahřátí.

Mgr. Jitka Jenčovská

Projektový den k 100. výročí založení Československa

25. října jsme měli projektový den k 100. výročí založení Československa. Na úvod jsme si společně vyprávěli o naší republice, starší žáci nám upřesnili její polohu v Evropě, což právě probírají ve vlastivědě. Vzpomenuli státní symboly. Pak každý dostal českou státní vlajku jako puzzle. Mladší žáci měli větší kousky, museli vlajku složit a nalepit na papír. Některým to dalo dost práce. Pak jsme si společně poslechli českou státní hymnu i slovenskou. Naši jsme si zazpívali. Z cyklu Dějiny udatného národa jsme zhlédli díl o vzniku Československa, kde je toto téma velmi hezky zpracováno i pro ty nejmladší. Poslechli jsme si příběh Jak pejsek a kočička slavili 28. říjen. Na závěr žáci namalovali lva.

Mgr. Jitka Jenčovská

Exkurze - kravín

Ve čtvrtek 18. října jsme navštívili místní kravín. Provázel nás pan Václav Novotný. Žáci se seznámili s různými částmi kravína. Při procházení kravína mohli vidět krávy, telata, traktory a halu, ve které se uskladňuje sláma a seno, dozvěděli se o jejím využití. Měli možnost si pohladit ta nejmenší telátka a prohlédnout si stáčírnu mléka. Po příchodu do školy jsme si ještě společně zopakovali vše, co už známe o domácích zvířatech. Připomněli jsme si, co jsme v kravíně viděli a návštěvu jsme zdokumentovali obrázkem.

Mgr. Jitka Jenčovská


Podzimní den

Pomalu končí podzim. Rozloučili jsme se s ním hezkým odpolednem. Nejdříve si žáci za pomoci paní kuchařky vyváleli povidlové koláče - valašské frgále. Během jejich pečení si zhotovili z přírodnin nasbíraných v lese a okrasných dýní panáčka podzimáčka. Záleželo jen na jejich fantazii, a že někteří mají velmi divokou, jak bude jejich výrobek vypadat. Velmi je to bavilo, a někteří stihli vyrobit i dva. Domů odcházeli spokojení a s výslužkou, koláčem a podzimáčkem.

Mgr. Jitka Jenčovská

Pracovní činnosti 18. 9. 2018

Martina Balounová, DiS.

Plavání

14. září byla zahájena výuka plavání v Plavecké škole v Hořicích. Na plavání jezdíme společně s dětmi z mateřské školy. Výuka plavání v mateřské škole je 10 lekcí po 1 vyučovací hodině (45 minut), v základní škole 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Děti jezdí na plavání rády.

Mgr. Jitka JenčovskáMaňáskové divadlo Šternberk

11. září přijelo do základní školy maňáskové divadlo Šternberk. Žáci společně s dětmi z mateřské školy zhlédli pohádku O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce a Zajíc, liška a kohout. Dětem se pohádky líbily, a pak si je nakreslily.

Mgr. Jitka Jenčovská

Spaní ve škole

Hned 6. září jsme spali ve škole. V podvečer přišli společně se svými dětmi také rodiče, kteří byli seznámeni s akcemi školy na nejbližší období. Společně si vyrobili jmenovky, kterými jsme vyzdobili školní chodbu. Potom se rozloučili a žáci si šli do tělocvičny uchystat své místo pro spaní. Po večeři, byla opět oblíbená rybí pomazánka, se rozdělili do tří družstev, oranžoví, zelení a žlutí, a začali plnit připravené úkoly. Luštili tajenku, hledali lístečky, které byly poschovávané po chodbě, hádali hádanky, hráli hry na zahradě. Mezitím se setmělo, a tak mohla začít stezka odvahy. Žáci museli vyjít ke dveřím na půdu a podepsat se. Na cestu jim svítily jen malé svíčky na okraji schodiště. Ale dokázali to všichni a největší radost z toho měli prvňáčci. Po večerní hygieně zalezli do spacáků a při pohádce pomalu usínali. Byli asi hodně unavení, protože spali celou noc. Ráno se postupně probouzeli a začali si povídat, a tak vzbudili i ty větší spáče. A tak mohla začít rozcvička. Po ranní hygieně si sbalili své věci a společně jsme odešli do školní jídelny na snídani. Po ní na nás čekala školčata a mohlo začít Mrkvobraní. Nejdříve si všichni připomněli podzim, a vše, co se tohoto ročního období týká. Potom jsme si popovídali o podzimním ovoci a zelenině, některé druhy děti poznávaly na obrázku. Z vytrhaných papírků si složily mrkev a nalepily ji na čtvrtku. Pak se zavázanýma očima poznávaly jablko, hrušku, švestku, hroznové víno. A protože bylo nádherné počasí, vyrazili jsme ven na stopovanou. Školáci vyznačili trasu a ukryli krabičky s úkoly. Cílem bylo koňské hřiště. Když přišla školčata, zahráli si společně pohybové hry. Už se těšili na oběd na mrkvovou polévku. Žáci odpoledne upekli mrkvové sušenky, které si odnesli domů.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zahájení školního roku

3. 9. 2018 jsme zahájili školní rok 2018/2019. Přivítali jsme mezi sebe 8 prvňáčků, Michala Bajera, Karolínu Bajerovou, Anežku Bartošovou, Zoru Červinkovou, Sabinu Hanákovou, Jaromíra Nováka, Štěpána Šlechtu a Emu Študentovou. Popovídali jsme si o skončených prázdninách. Někteří měli opravdu spoustu nových zážitků. Pak už jsme společně vyluštili tajenku, jaro, léto, podzim, zima. Žáci hovořili o ročních obdobích, co je pro které typické. Vyjmenovali kalendářní měsíce, které složili v rok, a Náš rok je i název našeho celoročního projektu.

Mgr. Jitka Jenčovská


Konec školního roku

Konec školního roku jsme si zpestřili hraním zábavných, vědomostních i pohybových her. Chodili jsme do místního sportovního areálu, kde se žáci mohli vydovádět nejen v koupališti, ale zahrát si i kopanou, vybíjenou a využít dětské hřiště.


29. června jsme ukončili školní rok rozdáním vysvědčení. Všichni se již těšili na prázdniny a brzy se rozutekli domů.

Mgr. Jitka Jenčovská

Konecchlumí

22. června jsme se vydali do Konecchlumí. Cestou jsme hráli pohybové hry a poznávali přírodniny. Naším cílem byla hospoda U Patřínů a jejich vyhlášená zmrzlina. Tam už na nás čekaly děti z mateřské školy. Společně jsme vyrazili na zpáteční cestu, velké děti pomáhaly malým, aby bez problému došly včas zpět na oběd.


Mgr. Jitka Jenčovská

Sraz žáků a přátel vojické školy

2. června se uskutečnil sraz žáků a přátel vojické školy. Po celý den byl pro účastníky připraven bohatý program. Dopoledne na vojickém hřišti hráli mladší a starší žáci házenou se Sokolem Krčín. Oba zápasy vyhráli naši borci. Od 10.00 hodin byla otevřena budova mateřské i základní školy, kde byla nainstalována výstava fotografií, výkresů a kronik. Měla veliký ohlas, přítomní se hledali na dobových fotografiích, zavzpomínali si na svá školní léta. Ve 14. hodin proběhlo před základní školou slavnostní zahájení. Pozvání přijaly bývalé učitelky, paní Ladislava Chmelková, Zdeňka Nováková, Miluše Karešová, Dagmar Zachovalová, a také náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová. S historií školy nás seznámil starosta obce ing. Josef Chudoba, Martina Berdychová vzpomněla význam malotřídních škol, a té naší popřála mnoho dobrých žáků a úspěchů. O současnosti pohovořila Mgr. Jitka Jenčovská.

Pak se už všichni pomalu přesouvali do sportovního areálu, kde program pokračoval. Se svými pásmy básní, říkanek, pohádek a písniček vystoupili žáci a děti obou místních škol. Pak se děti rozprchly soutěžit v házení na cíl, do tlamy tygra a prolézat tunel. Mohly si zaskákat ve skákacím hradu, nebo si dát namalovat obličej. K poslechu hrála dechová hudba Javorka. Pak přišli na řadu manželé Jirsovi, kteří předvedli ukázku dravých ptáků. Spousta přítomných již vyhlížela vrtulníky, aby se mohli proletět nad svým bydlištěm. Na podiu začala hrát kapela Fanda a jeho banda, a přišel zlatý hřeb večera vystoupení vojických mažoretek. Jejich vystoupení bylo úžasné a klobouk dolů, že to za několik setkání tak výborně nacvičily. Potom se už všichni těšili na Freddie Mercury Revival – Jaroslav Bresky. Při jeho vystoupení se zábava opravdu rozjela a pokračovala při písních Fandy a jeho bandy až do ranních hodin.

Mgr. Jitka Jenčovská

Milovická paralympiáda

V pátek 1. 6. 2018 jsme se vydali do Milovic u Hořic, kde pro nás a další malotřídní školy byla připravená paralympiáda. Žáci si mohli vyzkoušet známé aktivity, ale netradičním způsobem. Na stanovištích nás totiž čekaly nelehké úkoly, například skok daleký, ale pouze na jedné noze. Dále jsme házeli medicinbalem ze sedu, trefovali terč se zavázanýma očima, nebo jsme procházeli připravenou trasu – opět bez zraku. Bravurně jsme zvládli i překážkovou dráhu o berlích. Také jsme si vyzkoušeli, jak správně navigovat nevidomého člověka nebo vézt invalidní vozík. Poslepu jsme postavili věž z kostek a jednou rukou srovnali vysypané sirky zpátky do krabičky. Nakonec přišlo vyhlášení vítězů, mezi kterými byli také naši žáci – Ema, Dan a Tereza. Před odjezdem jsme si prohlédli výstavu v milovické škole, poděkovali za pěkné dopoledne a plní zážitků se vrátili domů.


Martina Balounová, DiS.

Dopravní hřiště

28. května jsme odjeli do Hořic na dopravní hřiště, které je umístěno v areálu Autokempu U Věže. Žáci nejdříve vyslechli teoretickou část, potom již své znalosti uplatnili v praxi, kdy pod odborným dohledem pana Milana Čeřovského jezdili na kolech, anebo představovali chodce. Každý rok je největším úskalím kruhový objezd. Hodně našich žáků jezdí do školy na kole, ale s kruhovým objezdem se u nás na vsi opravdu nesetkají, a tak jsem ráda, že si to alespoň na dopravním hřišti mohou vyzkoušet.

Po sportovním dopoledni jsme sešli do Hořického zámku, kde právě probíhala výstava Pocta hořickým závodům a lidem kolem nich. Expozice mapuje historii od počátku 20. let až po současnost. Mohli jsme vidět originální stroje po Gustavu Havlovi či Františku Šťastném, ale i motocykly, co jely mistrovství světa a mnoho dobových fotografií. Největší ohlas měl trenažér, který v rámci simulátoru projíždí přímo hořickou závodní trať. Výstava se líbila nejen klukům, ale zaujala i děvčata, která jezdila na simulátoru velice riskantně.

Mgr. Jitka Jenčovská

Princ BAJAJA

15. května jsme odjeli společně s dětmi z naší a sobčické školy na školní výlet. Naším cílem byl nedaleký hrad Pecka. Nejdříve jsme zhlédli pohádku Princ Bajaja. Dětem se moc líbila, také proto, že účinkoval i živý kůň. Mohly si prohlédnout i další hospodářská zvířata berana a kozla. Učily se vyrobit vlnu, prát na valše, drtily mouku mezi dvěma kameny, hádaly názvy zbraní, meč, palcát, oštěp. Přálo nám i počasí, a tak se nám letošní výlet vydařil.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zimní den

8. února jsme pozvali na návštěvu děti z mateřské školy na Zimní den. Než přišly, tak jsme hádali hádanky, luštili tajenky, přečetli jsme příběh Bob a Bobek na horách. Pak už přišla návštěva. Nejdříve si děti vyrobily malého sněhuláka, a pak jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde jsme si pro děti připravili hry.

Soutěžily v nošení sněhových papírových koulí, běhaly, navlékaly sněhové vločky na švihadlo. Potom z plastových víček složily dva velké sněhuláky. Dostatečně se vyřádily a pozvaly nás na oplátku na návštěvu na karneval.

Mgr. Jitka Jenčovská


Vysvědčení

31. ledna jsme ukončili 1. pololetí tohoto školního roku dalším projektovým dnem našeho celoročního projektu „Tady se učím, tady žiji“. Hned ráno jsme společně zhodnotili uplynulé období a žáci za svoji práci dostali vysvědčení. Pak už se rozdělili do tří družstev a začali plnit připravené úkoly. Nejdříve skládali puzzle. Obrázky části města jim měli napovědět, kam se tentokrát vypravíme, i když zatím jen virtuálně. Chvíli váhali, ale lipová alej jim napověděla a poznali, že se jedná o Jičín. Pak hledali barevné lístečky s tiskátky poschovávané po celé budově školy. Na řadu přišly oblíbené matematické tajenky. Každému ročníku vyšla část textu jedné kapitoly známé pohádkové knihy. Brzy věděli, že se jedná o knihu Václava Čtvrtka O loupežníkovi Rumcajsovi. Pak si tuto kapitolu přečetli, prvňáčci si nakreslili obrázek.

Poté už přišla na řadu svačina, při které jsme zhlédli dva díly večerníčku o Rumcajsovi. Potom se všichni přesunuli do tělocvičny, kde společnými silami vyrobili Jičínskou bránu, která nám nyní zdobí chodbu v přízemí.

Mgr. Jitka Jenčovská

Sáňkování

Zima o sobě konečně dala vědět a tak si žáci přinesli saně a boby. Užíváme si sněhové nadílky plnými doušky.


Martina Balounová, DiS.

Vánoční den

22. prosince jsme se rozloučili Vánočním dnem. Připomněli jsme si některé vánoční zvyky, ochutnali navzájem přinesené cukroví. Po svačině jsme odešli do lesa a ozdobili jsme také stromeček zvířatům. Pak už jsme si hráli s novými hrami ve školní družině a těšili se na vánoční prázdniny.

Více fotek zde


Mgr. Jitka Jenčovská

Rozsvěcení vánočního stromu

2. prosince jsme rozsvítili vánoční strom u základní školy. Jako každoročně byla akce doprovázena programem básní, říkanek, koled a písniček, které si připravily děti z obou místních škol. Opět proběhla prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit ozdobné svíčky, adventní věnce, andělíčky, zimní stromečky ze šišek, vánoční svícny, náramky, prostírání. Na závěr nechyběl Mikuláš se svým doprovodem, který přinesl dětem mikulášskou nadílku. Stavil se i ve škole a přinesl žákům nové hry do školní družiny.

Mgr. Jitka Jenčovská

Zdobení stromku

30. listopadu jsme již tradičně zdobili vánoční stromečky v Podhorním Újezdě U Brodku.

Mgr. Jitka Jenčovská

Hruškobraní

12. října proběhlo v mateřské škole Hruškobraní. Nejdříve jsme si společně povídali o podzimu, ovoci, které sklízíme v tomto ročním období. Ukázali jsme si některé plody, které potom děti poznávaly podle chuti. Děti z mateřské školy si zahrály pohybovou hru „Čert na hruškách“. Pak už žáci odešli připravit stopovanou. Školčata zatím tvořila dvě veliké hrušky z plastových víček. Pak se už vydaly stopovat. Cestou plnily úkoly, které byly zaměřené k dnešnímu tématu. Všichni se sešli na koňském hřišti, kde si ještě společně zahráli několik her. Potom už ale pospíchali na oběd, těšili se na hruškový koláč. Po obědě šly děti spát a naši žáci se pustili do výroby hruškového džemu. Moc jim chutnal.


Mgr. Jitka Jenčovská

Plavání

22. září byla zahájena výuka plavání v Plavecké škole v Hořicích. Na plavání jezdíme společně s dětmi z mateřské školy. Výuka plavání v mateřské škole je 10 lekcí po 1 vyučovací hodině /45 minut/, v základní škole 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Děti jezdí na plavání rády.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Chovatelský den

8. září jsme společně s dětmi z mateřské školy odjeli do Třtěnice na Chovatelský den. Nejvíce se dětem líbila zvířata. Viděly i vystoupení mažoretek. Soutěžily v pití mléka. Po obědě nás čekala stopovaná, sbalili jsme si věci a odešli spát opět domů.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Spaní ve škole

7. září jsme pozvali rodiče na návštěvu do školy, kde byli seznámeni s nejbližšími akcemi. Potom se už pustili do společné práce se svými dětmi. Vytvořili koláž svého domu podle fotografií, které nafotili na úterní vycházce. Zahájili jsme tak celoroční projekt, „Tady se učím, tady žiji.“ Všichni se opravdu snažili a tak máme velmi hezké obrázky.

Rodiče se rozloučili a žáci si šli do tělocvičny uchystat své místo pro spaní. Po večeři, byla opět oblíbená rybí pomazánka, se rozdělili do dvou družstev, oranžoví a bílí, a začali plnit připravené úkoly. Hledali lístečky, které byly poschovávané po chodbě, a pak z nich sestavili obrázek, luštili kvíz a hráli zábavné hry. Mezitím se už setmělo, a tak si mohli vyzkoušet, jak to mají s odvahou. Po jednom, ti méně stateční po dvou, museli vyjít ke dveřím na půdu a podepsat se. Na cestu jim svítily jen malé svíčky na okraji schodiště. Ale dokázali to všichni. Jako důkaz jsme měli osmnáct podpisů a dvě kolečka prvňáčků. Po večerní hygieně zalezli do spacáků a při pohádce pomalu usínali.

Více fotek zde

Mgr. Jitka Jenčovská

Zahájení školního roku

4. září jsme přivítali dva prvňáčky, Lucii Novákovou a Filipa Janáka. Žáci nejprve společně vyluštili tajenku, název celoročního projektu „Tady se učím, tady žiji.“ Potom skládali puzzle, byly to obrázky nejznámějších objektů našich vesnic. Popovídali jsme si s našimi novými spolužáky, abychom jim vysvětlili, jak to chodí ve škole.

Mgr. Jitka Jenčovská