Ski Hockey

SKI HOCKEY SKILLER BREDDE OG A-LAG HERRER – NYTT BREDDESTYRE KLART

På årsmøtet i Ski IL Ishockey ble det vedtatt at herrenes a-lag skilles ut fra resten av breddeavdelingen.

Samarbeidet mellom de to enhetene reguleres av en samarbeidsavtale utarbeidet av en arbeidsgruppe i vinter, og enstemmig vedtatt av styret senere. Avtalen ble også enstemmig vedtatt på årsmøtet.

De to klubbene kommer fortsatt til å ha et tett samarbeid, og utskillelsen er i tråd med Norges Ishockeyforbunds ønske om at a-lagene i satsningsseriene bør skilles ut fra resten av klubben..

Herrenes a-lag dannet sin egen klubb med eget styre for noen uker siden, og på årsmøtet torsdag gjorde den resterende delen av klubben altså det samme.

Jan Thomas Birkeland gikk av som styreleder, og ble erstattet av Kjetil Holmquist. Daniel Tandstad Hole ble valgt til ny nestleder. Med seg i det nye styret får Holmquist og Hole; Christina Falk, Christian Pedersen, Lasse Iversen, Anne Berit Lerfald, Espen Strømsborg og Maiken Skovli Ramdahl (vara).

AVSLUTT SKOLEFERIEN MED SOMMERCAMP I SKI

Mandag 10. august til onsdag 12. august er det igjen klart for sommercamp i Ski ishall.

Savnet etter ishallen har vært stort, og i august blir det endelig aktivitet i hallen igjen. Campen følger smitteverntiltakene og anbefalingene til Norges Ishockeyforbund.

Spillerne vil bli delt inn i grupper etter alder, og hver dag blir det to økter med istrening og to fys-økter. Alle dagene blir det servert frukt og et varmt måltid.

Vel møtt på isen igjen.

Meld dere på her:

https://www.deltager.no/ski_hockey_sommercamp_12082020#init


Ny slipemaskin

Før sesongen 2019/20 fikk Ski IL Ishockey over 90.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til ny slipemaskin. Den har gjort sitt til at spillere og besøkere i ishallen har hatt skarpere skøyter enn noensinne i år. Tusen takk!

#sparebankstiftelsendnb

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagewww.mobile.no