Ski Hockey

SKI IL ISHOCKEY INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2021


Tid: onsdag 28.04.21 klokken 19:00

Sted: Teams

Til behandling foreligger.

1. Valg av dirigent, referent, og to medlemmer som undertegner protokoll.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Godkjenne av stemmeberettigede.

4. Behandle Ski IL Ishockey årsmelding 2020

5. Behandle Ski IL Ishockeys regnskap for 2020

6. Behandle innkomne, forslag og saker.

7. Vedta budsjett 2021

8. Valg

Saker som ønskes behandlet må sendes til post@skihockey.no senest to uker før årsmøte.

Årsmelding og endelig saksliste for årsmøte er offentligjort på klubbens hjemmeside www.skihockey.no - følg lenke til mappe for 2021.

Avstemming skjer på teams. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlemmer minst en måned før årsmøtetidspunktet, har fylt 15 år og har betalt medlemsavgiften.

Med vennlig hilsen

Styret

(pub.date 25.03.2021) (Oppdatering - dokumenter lagt til 21.04.2021)

SMITTEVERNREGLER FOR SKI ISHALL

Retningslinjene i dokumentet Koronaregler Ski ishall 05.08.20 er laget etter anbefaling fra NIHF, oppdatert 30. juli. Vi som klubb må ha strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallen. Lag som ikke følger de instruksjoner som gjelder vil bli nektet adgang.

Alle som skal inn i hallen skal ha lest og følge disse reglene som også er slått opp i hallen.

ISHALLEN ÅPEN FOR TRENING FOR DE UNDER 20

Ishallen er åpnet etter nedstengningen i januar, men foreløpig kun for trening for medlemmer under 20. Det er påbudt med munnbind for alle fra U13 og oppover i hallen til man går på is. Munnbind skal også brukes hele tiden av støtteapparat. Kun spillere og støtteapparat har adgang til hallen nå. I tillegg vises det til smittevernreglene.

(pub.date 08.02.2021)

BLI SKI HOCKEY BREDDE-SPONSOR

I Ski IL Ishockey skjer det mye spennende om dagen, og nå vil vi ha din bedrift med på laget.

Vi søker nå etter bedrifter fra hele Follo som vil være med å støtte jentene og guttene i alle aldre som spiller aldersbestemt ishockey i Ski ishall.

Klubben opplever stor vekst om dagen, og spillerne i klubben favner et stort geografisk område. Hver uke kommer det flere hundre tilreisende spillere og foreldre på kamp i ishallen. I tillegg er hallen åpen for publikum hver søndag.

Nylig har vi skilt ut bredde og a-lag herrer, og nå trenger vi midler til breddesatsingen vår.

For ytterligere informasjon og priser se Ski Ishockeys Facebook-side eller kontakt: nestleder@skihockey.no


Grunnet korona-situasjonen, har Ski Hockey nå besluttet å stenge for vår tradisjonsrike publikumsåpent på søndager.

Ny slipemaskin

Før sesongen 2019/20 fikk Ski IL Ishockey over 90.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til ny slipemaskin. Den har gjort sitt til at spillere og besøkere i ishallen har hatt skarpere skøyter enn noensinne i år. Tusen takk!

#sparebankstiftelsendnb

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagewww.mobile.no