Ski Hockey

Retningslinjene i dokumentet Koronaregler Ski ishall 05.08.20 er laget etter anbefaling fra NIHF, oppdatert 30. juli. Vi som klubb må ha strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallen. Lag som ikke følger de instruksjoner som gjelder vil bli nektet adgang.

Alle som skal inn i hallen skal ha lest og følge disse reglene som også er slått opp i hallen.

BLI SKI HOCKEY BREDDE-SPONSOR

I Ski IL Ishockey skjer det mye spennende om dagen, og nå vil vi ha din bedrift med på laget.

Vi søker nå etter bedrifter fra hele Follo som vil være med å støtte jentene og guttene i alle aldre som spiller aldersbestemt ishockey i Ski ishall.

Klubben opplever stor vekst om dagen, og spillerne i klubben favner et stort geografisk område. Hver uke kommer det flere hundre tilreisende spillere og foreldre på kamp i ishallen. I tillegg er hallen åpen for publikum hver søndag.

Nylig har vi skilt ut bredde og a-lag herrer, og nå trenger vi midler til breddesatsingen vår.

For ytterligere informasjon og priser se Ski Ishockeys Facebook-side eller kontakt: nestleder@skihockey.no


SKI HOCKEY SKILLER BREDDE OG A-LAG HERRER – NYTT BREDDESTYRE KLART

På årsmøtet i Ski IL Ishockey ble det vedtatt at herrenes a-lag skilles ut fra resten av breddeavdelingen.

Samarbeidet mellom de to enhetene reguleres av en samarbeidsavtale utarbeidet av en arbeidsgruppe i vinter, og enstemmig vedtatt av styret senere. Avtalen ble også enstemmig vedtatt på årsmøtet.

De to klubbene kommer fortsatt til å ha et tett samarbeid, og utskillelsen er i tråd med Norges Ishockeyforbunds ønske om at a-lagene i satsningsseriene bør skilles ut fra resten av klubben..

Herrenes a-lag dannet sin egen klubb med eget styre for noen uker siden, og på årsmøtet torsdag gjorde den resterende delen av klubben altså det samme.

Jan Thomas Birkeland gikk av som styreleder, og ble erstattet av Kjetil Holmquist. Daniel Tandstad Hole ble valgt til ny nestleder. Med seg i det nye styret får Holmquist og Hole; Christina Falk, Christian Pedersen, Lasse Iversen, Anne Berit Lerfald, Espen Strømsborg og Maiken Skovli Ramdahl (vara).

Ny slipemaskin

Før sesongen 2019/20 fikk Ski IL Ishockey over 90.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til ny slipemaskin. Den har gjort sitt til at spillere og besøkere i ishallen har hatt skarpere skøyter enn noensinne i år. Tusen takk!

#sparebankstiftelsendnb

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagewww.mobile.no