Skøyte og Hockeyskolen

Velkommen til Ski IL Ishockey sin skøyte-/hockeyskole vinter 2023.

Oppstart vinter 2023 er lørdag 14. januar.

Skøyteskolen: Deltagerne er nybegynnere og ca 4 – 8 år gamle.

Hockeyskolen: Deltagerne er barn som vil lære å spille ishockey. Barna kan gå noenlunde greit på skøyter og er ca 5 - 10 år gamle.

Detaljert informasjon under:

Skøyteskolen

Deltagerne er nybegynnere og ca. 4 – 8 år gamle.

På skøyteskolen øver barna uten kølle og puck. Treningene foregår med mange skolerte og ivrige trenere på isen.

OPPSTART / TRENINGSTID:

Oppstart vinter 2023 - lørdag 14. januarkl. 09.00 - 10.00

Skøyteskolen har treningstid på lørdager fra kl. 09.00 – 10.00 i Ski ishall.

Skøyteskolen er på til sammen åtte lørdager med oppstart 14. januar og avslutning 4. mars.

Det er gratis å prøve de først 3 gangene, men vi tar betalt ved påmelding. Hvis barnet ikke ønsker å delta etter 3 ganger så blir beløpet refundert.

Pris: kr 750,-

PÅMELDING:

Lenke vinter 2023


UTSTYR

Krav til utstyr er; skøyter og hjelm med gitter. Dette kan lånes gratis av oss i ishallen om nødvendig.

Vi anbefaler at barna har på seg hockey-/knyteskøyter i lær og ikke plastskøyter med borrelås.

De som har egne skøyter får disse slipt gratis i ishallen igjennom hele sesongen.

Det anbefales at barna har på seg noe som beskytter halsen. Dette behøver ikke være en halsbeskytter slik man bruker i ishockey, det holder fint med en tjukk bøff e.l.

Om du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon; ikke nøl med å ta kontakt.Pål Hægland

skøyte-/hockeyskolen

epost: pal.haegland@nordrefollo.kommune.no

tlf: 959 91 377


Hockeyskolen

Deltagerne er barn som vil lære å spille ishockey. Barna kan gå noenlunde greit på skøyter og er ca 5 – 10 år gamle. Øvre aldersgrense settes til 10 år.

Vil være en fordel å ha vært på skøyteskolen en sesong eller to. På hockeyskolen trener barna med kølle og puck, og treningen foregår med stasjonstrening (totalt seks stasjoner), der barna lærer ulike øvelser som er ment til å øke hockeyferdighetene.

De barna som ikke spiller på lag, men som ønsker å prøve dette, vil få tilbud om å trene med våre lag. Våre yngste lagspillere er født i 2016, og det vil bli gitt kontaktinformasjon til lagledere i Spond-gruppen for hockeyskolen.

Treningene foregår med mange skolerte og ivrige trenere på isen.

OPPSTART / TRENINGSTID:

Oppstart vinter 2023 - lørdag 14. januar kl. 10.15.

Hockeyskolen har treningstid på lørdager fra kl. 10.15 - 12.00 i Ski ishall. Barna får egen garderobe.

Spillere som har begynt på eget lag som deltar på hockeyskolen betaler en egen pris da de betaler treningsavgift på laget sitt i tillegg.

Hockeyskolen er på til sammen åtte lørdager med oppstart 14. januar og avslutning 4. mars.

Det er gratis å prøve de først 3 gangene, men vi tar betalt ved påmelding. Hvis barnet ikke ønsker å delta etter 3 ganger så blir beløpet refundert.


Pris: kr. 750,-

PÅMELDING:

Lenke vinter 2023


UTSTYR

Krav til utstyr helt i starten er skøyter og hjelm med gitter. Dette kan lånes gratis av oss i ishallen om nødvendig. Det er også en fordel med egen hockeykølle, men dette kan selvsagt også lånes dersom man ikke har det.

Da det blir en del situasjoner med spill, anbefaler vi i tillegg at barna har på seg beskyttelsesutstyr som vest, albue- og knebeskyttere. Det er mulig å låne om man ikke har det, ellers kan man kjøpe begynnerutstyr på f.eks. XXL eller Torshov Sport. Man finner også veldig mye bra brukt utstyr på Finn.no eller på klubbens egen kjøp- og salg-gruppe på Facebook.

Vi anbefaler at barna har på seg hockey-/knyteskøyter i lær og ikke plastskøyter med borrelås.

Det anbefales at barna har på seg noe som beskytter halsen. Dette behøver ikke være en halsbeskytter slik man bruker i ishockey, det holder fint med en tjukk bøff e.l.

De som har egne skøyter får disse slipt gratis i ishallen igjennom hele sesongen.

Viktig. Alle som deltar på Skøyte og Hockeyskolen må være registrert som medlem i Ski Hockey og registrert i Norges Idrettsforbund. Medlemskap koster 200,- pr kalenderår og blir fakturert i januar.

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

https://www.gjensidige.no/priv...


VELKOMMEN TIL SKØYTE-/HOCKEYSKOLEN I SKI ISHALL!Pål Hægland

skøyte-/hockeyskolen

epost:pal.haegland@nordrefollo.kommune.no

tlf: 959 91 377

Påmelding

Lenke vinter 2023

Påmeldingsfrist

03.03.2023

Startdato

14.01.2023

Sluttdato

04.03.2023