Cafe Blueline

Kafe Blueline

Åpningstider/bemanning av Kafé Blueline 2022/2023

Mandag-fredag, 16.30 - 21.30 (kaféen skal være åpen fra kl. 17.00-21.00). Dekkes opp av lagene med en person.

Lørdag, skøyte/hockeyskolen, 08.00 -18.00 (kaféen skal være åpen fra kl. 08.30 - 18.00). Dekkes opp av lagene. Det må være minimum 2 foreldre under skøyte/hockeyskolen pågår.


Søndag, 09.00-18.00 (kafeen skal være åpen fra 9:30-17.30 søndager). Vikaransvarlig skaffer vikarer, lagene skal dekke opp slipebod og vakt på is.

Kl. 9:00 - 18.00 – kafévakt (vikaransvarlig skaffer vikarer).

Kl. 11:00 - 14:30 – utleie bod/inngang x 2 (vikaransvarlig skaffer vikarer, skal hjelpe til i kafé ved anledning).

Kl. 12:00 - 14.30 – vakt på is (dekkes av lagene).

Kl. 12:00 - 14.00 – slipebod (dekkes av lagene (materialforvalter)).

Som vist ovenfor, så beregnes 30 min før åpning av kafe til klargjøring, samt 30 min etter stengetid for vasking, rydding, oppgjør mm.

Ellers skal kaféen være åpen ved ulike arrangementer og kamper. Ved kamper skal kaféen være åpen for salg 1 time før kamp, og 30 min etter kamp.

Er det hjemmekamp må dette laget sette inn en forelder eller vikar (ekstra, skal være 2) til å hjelpe til i kafeen 30 minutter før kamp, 30 minutter etter kampslutt, samt hjelpe til i pausene (gjelder alle dager, alle lag, foruten om elite, da bør det settes opp to personer).

Kafévakter kan selges for kr. 120 pr time, se kontaktinfo nedenfor


  • VAKT HVERDAGER FRA 16.30-21.30, EVT. LENGER HVIS DET ER KAMP.

  • DEN SOM SELGER VAKTEN ER ANSVARLIG FOR Å SJEKKE OM DET ER KAMPER ELLER IKKE!

  • KAFEVAKTENE KAN SELGES FOR KR. 120,- PR. TIME. HUSK AT VIKAR SKAL HA BETALT FOR 30 MINUTTER ETTER ÅPNINGSTID.

  • VAKT LØRDAGER UNDER SKØYTE/HOCKEYSKOLEN FRA KL 08.30 TIL KL 13.00 OG 13:00- 18:00 DET SKAL VÆRE 2 LAGS VAKTER

  • VAKTER SØNDAGER BETALES AV KLUBBEN

  • PUBLIKUMSÅPENT - 2 KAFEVAKTER - 1 INNGANGSBILLETTER/KAFE - 1 UTLEIEBUA

  • KAMPER/ARRANGEMENTER PÅ SØNDAGER - 1 PERSON evt 2


Kafeansvarlige 2022-2023

Regneark uten navn

Instrukser kafe

Instruks til laget (Dugnadsansvarlig) for kafe og publikumsåpent

Instruks til kafevakten

Instruks for kasse og oppgjør: Se perm i kafeen

Vikarer Ski Ishall sesongen 2022-2023

(Listen under oppdatering) Det er fint om dere sender en sms eller epost til minst to på listen og skriver at det er første mann til mølla som gjelder, slik at vi får spredd jobbingen på vikarene.

Vikarer Blueline

Kalender oppsatte kafevakter

Kafevaktoversikt

Lyseblå farge er oppsatte kafevakter