Brøyting vinteren 2017/18

Skarsdalen veilag SA er oppdragsgiver for brøyting og strøing av Skarsdalsvegen (hovedveien). Årsavgiften som dekker brøytekostnadene for hovedveien vinteren 2017/18 vil bli utfakturert i første uke i november.

Årsmøtet godkjente under sak 8.4 at bomavgiften i vintersesongen kunne øke med inntil 60 kr. Etter drøftelser mellom styrene i veilaget og Veisameiet ble det søkt kommunen om å øke med 30 kroner for perioden 1.11 – 30.4. Søknaden ble behandlet og godkjent i Flå kommunestyre 26.10. Årsavgiften vil ut fra dette bli redusert med 14 %. I tillegg vil den bli justert for en prisstigning på 2,9 %.

Sideveiene brøytes i henhold til lokale avtaler og bekostes av brukerne av den enkelte sidevei.

Vi har gjennomgått erfaringene fra sist vinter med brøyteentreprenøren. Med bakgrunn i dette vil vi minne hytteeierne om noen viktige punkter. Vi viser her også til informasjon og oppfølgingspunkter som ble utsendt som e-post 19. september:

Kjøring på vinterfjellet krever at bilen er skodd for vinterføre – slitte dekk er ikke bra nok. Vår brøyteavtale tilsier at veien skal være farbar med personbil, hvis nødvendig med kjettinger. Husk at spade, kjettinger og gjerne et slepetau bør ligge i bilen og utstyret må kunne brukes.

Hytteeier/bruker som trenger brøyting av sin sidevei, skal varsle om at man skal på hytta senest 24 timer før forventet ankomst. Tekstmelding sendes til mobilnr: 400 80 785 med informasjon om:

hytteeiers navn, offisielt veinavn, eller veinummer i henhold til lokal brøyteavtale, husnummer for hytta, dato og klokkeslett du planlegger ankomst til hytta.

Sørg for at husnummer er synlig på/ved hytta. Brøyter sender ikke bekreftelse på brøytemeldingene, men normalt skal din hyttevei være brøytet før din meldte ankomsttid. Ved brøyting like etter og under snøfall skal imidlertid hovedveien prioriteres, slik at det kan bli litt venting før lokale sideveier kan tas.

Lokale brøyteavtaler kan ha ulike avvik fra hovedveiavtalen. Den som har påtatt seg å være rodeleder (kontaktperson) bør sørge for at all informasjon vedrørende sin lokale brøyteavtale og meldinger fra brøytemannskapet bringes videre til den enkelte hytteeier.

Brøytestikker er entreprenørens oppgave. Hytteeierne oppfordres til å kontrollere at egen parkeringsplass er merket. Supplere med brøytepinner hvis nødvendig. Merk spesielt godt ved brøyting nær byggverk som kan bli skjult av snøen, og merk utsatte plasser som store steiner etc som kan være til hinder for brøyter. Rodeleder må informere hytteierne dersom ansvaret for setting av brøytestikker for egen sidevei er hytteeiernes ansvar i følge lokal brøyteavtale.

Brøytestikker kan skaffes ved å kontakte brøyter på mobil: 400 80 785

Brøyteentreprenøren vil informere direkte på facebook-siden vår: Skarsdalen Vel/Veilag. Meldinger om fremkommelighet, vesentlige driftsforstyrrelser, etc. for Skarsdalsvegen skal fortsatt også legges ut på nettstedet hver torsdag ettermiddag/kveld gjennom vinteren.

Facebook-siden Skarsdalen Vel / Veilag er opprettet som en lukket gruppe. Alle medlemmer av veilaget kan bli medlem av gruppen og bruke denne siden til å dele informasjon og meninger.

Informasjon om Skarsdalen veilag SA

Styret i veilaget vil fortsatt bruke www.skarsdalenvel.net for aktuell informasjon til medlemmene, og til arkiv for viktige felles dokumenter, slik som:

vedtektene for Skarsdalen veilag SA

veiavtalen med VGDS

saksdokumenter og protokoll fra årsmøte 2017

Henvendelser til styret kan sendes til styrets postkasse skarsdalenveilag@gmail.com