Rezydenci w Polsce

Ze szkoleń organizowanych w ramach Projektu Skandynawia może skorzystać mieszkaniec niemal każdego zakątka Polski, jednak w niektórych miastach Projekt ma swoich Rezydentów. Stanowią oni lokalną reprezentację Projektu, udzielają informacji i wsparcia dla osób chcących skorzystać ze szkoleń.