Vlindereffect

1 kleine verandering => verstrekkende gevolgen!

1 boom, meerdere effecten.

Schaduw

In een regio met zomertemperaturen boven de 35°C is het best wel goed toeven in de schaduw van een boom.

wortelstelsel

Het wortelstelsel is in staat grond te verankeren en vormt een onderkomen voor een ondergronds ecosyteempje.

paraplu

Het bladerdek is als een paraplu om bij de felle regens de inslag van de waterdruppels te temperen. Jonge gewassen zijn zo beschermd

Erosie

De 2 vorige eigenschappen gecombineerd geven een mogelijke verdediging tegen bodemerosie. In de film, 'the boy who harnassed the wind' wordt hier ook naar verwezen.

fotosynthese

Deze kleine fabriekjes zetten koolstofmoleculen om in "houtstof". Dit gebeurt onder invloed van zonlicht en met behulp van water. Het 'afval' dat vrijkomt is zuurstof.

Schors als biotoop

In de bast en schors ontstaan voedselketens en voedselwebben.

De cirkel is rond

afgevallen bladeren geven na compostering nieuwe voedingsstoffen.

Vele bomen maken samen 1 bos!

grondwatertafel

De capillaire kracht ontstaan door het aanzuigen van water doet de grondwatertafel stijgen. Dit komt minder diepwortelende gewassen ten goede

groot bladerdek

Lokaal kan de temperatuur zakken, want het bladerdek geeft niet enkel schaduw maar door verdamping van water zakt de omgevingstemperatuur (verdampingsenergie). Verder kan de kruidlaag zich beter ontwikkelen.

Ecosysteem

Bossen hebben ook een gunstige invloed op het ganse ecosysteem. Kleinere organismen vormen de voedingsbodem voor grotere organismen. 'Wildlife' kan zich op langere termijn herstellen.

Wolkenmakers!

Hét effect bij uitstek is dat een algemene herbebossing een effect gaat hebben op de neerslaghoeveelheden.

Out-of-the-box heb ik de stelling aangegaan dat meer bossen meer wolken betekenen. Meer wolken geven meer neerslag waardoor de kleine waterkringloop gevoed wordt. Ook kan de ITCZ zo versterkt worden.

At the end zou er een grote waterkringloop kunnen ontstaan oftewel een hydrografische corridor ( justdiggit ): Vlindereffect 1

Je leest méér over impacts deze pagina van OZG.

Het idee achter het logo

Ik sta achter het planten van een boom in de Sahel!

iedere boom telt!

Zet jij jouw voet naast de mijne?

Samen vormen onze voeten een vlinder.

Op deze manier groeit er een echt agrobos!