SDG-goals

Bestrijd armoede. Een agrobos draagt er toe op diverse manieren:

 • Verkoop van landbouwproducten zoals acaciagum en zwarte honing zorgen voor een substantieel inkomen.
 • Veredeling en verkoop van bosproducten verhogen dat basisinkomen zelfs.
 • Mits voldoende gras vertrappelt het vee niet meer de gewassen en komen ze voldoende bij.

Zie jij nu de linken ontstaan naar energie, gendergelijkheid, onderwijs en infrastructuur?

Een bos creëert betere omstandigheden voor akkerbouw. Koelere temperaturen en verbeterde waterhuishouding zorgen voor een makkelijkere fertilisering van de gronden

 • Door voldoende basisvoedsel mee in te zaaien, wordt de honger zo snel mogelijk gestild. Liefst op een manier dat ze jaarlijks hun eigen voedsel kweken kunnen.

Misschien iets te weinig in "the picture" maar OZG bouwt ook schooltjes in de dorpen waar ze bossen kan aanplanten.

 • Lager en middelbaar onderwijs voor alle kinderen
 • Ouders betalen schoolgeld met opbrengsten van het bos. En dat elk jaar opnieuw!

OZG zorgt er voor dat het verdiende geld beheert wordt door de vrouw des huizes! Een prima insteek voor de leerlingen om hier wat dieper op in te gaan. In de projecten van OZG worden volgende punten in acht genomen:

 • Gelijkheid van man en vrouw
 • Gegarandeerd inkomen voor de vrouw

Ervaringen met de bossen in Burkina Faso leren ons dat ..

 • Hemelwater wordt gebruikt ipv fossiel water.
 • Bomen de grondwatertafel omhoog halen, waardoor er minder diepe putten nodig zijn!
 • Hierdoor hoeft ook haast geen fossiel water meer worden aangeboord.
 • Vegetatie doorbreekt de harde bovenlaag en bevordert zo waterinsijpeling.

Fossiel water is water dat heel diep in de grond opgeslagen zit en niet via regenval wordt aangevuld.


Dit is de uitdaging die Kontich Stroomt aangaat! Een basishoeveelheid energie opvangen (wind en zon). Deze stockeren ( opslag ) en via een klein netwerkje verdelen over de aanwezige huizen.

Leerlingen van alle graden kunnen via natuurwetenschappen / wetenschappelijk werk dit stukje uitwerken.

Voor deze zware doelstelling hebben we externe hulp nodig om ons weg te zetten. Peter de Keyzer leek ons de geknipte persoon om dit te komen toelichten tijdens de week van de duurzaamheid. Peter schreef een zeer leesbaar boekje: "Groei maakt gelukkig" ( link ). Een must-read voor iedereen die een economisch getinte richting volgt!

De agrobossen creëren een

 • Micro-economie voor landbouwers en veetelers
 • Rendement voor investeerders

De inkomsten uit de verkoop van hun cashcrops zorgen voor een groter gezinsbudget.

Het naar school kunnen sturen van de kinderen én het kunnen zorgen voor een gedekte tafel is een vorm van gelijkheid. Gevulde magen en een goede vorming nemen de grootste en meest onrechtvaardige vorm van ongelijkheid weg.

De jongere generatie kan zelf beginnen timmeren aan een eigen toekomst!

Inspirerend om te lezen is het verhaal van William Kamkwamba, de jongen die de wind leerde beheersen.

Hamvraag: Op welke manier draagt het agrobos er toe bij de klimaatverandering aan te pakken?

 • Bossen stoppen verwoestijning
 • Bossen doen de biodiversiteit van fauna en flora stijgen
 • Bossen fixeren CO2
 • Bossen creëren een micro-klimaat (daling temperatuur)
 • de grassen en kruiden tussen de bomen verhinderen het ontstaan van stofstormpjes en winderosie.


De biodiversiteit neemt enorm toe.

Zowel in flora als in fauna: mieren, termieten, vogels, de sporenschildpad (een bedreigde diersoort), konijnen, hazen, kleine knaagdieren... Zelfs de wilde kat en de hyena keren na lange tijd terug naar hun oorspronkelijk habitat. ( bron OZG )

De mens is steevast op zoek naar 'drinken', 'eten', 'bescherming' en 'onderdak'.

De zoektocht naar deze primaire behoeften is een drijfveer maar vaak ook een reden tot conflicten. Door in een regio voldoende voedsel te kunnen voorzien, neemt deze bron tot ergernis af. Zo zullen landbouwers en nomaden al minder strubbelingen hebben rond graasland en het bijhorende vertrappelen van akkergewassen.

Hoe vertaalt zich dat naar vakinhouden?

Kijk hier