Ieder's boompje!

Op welke manier kan jouw vak een boompje bijdragen in dit verhaal?

Aardrijkskunde:


 • leerlijn klimaat: impact van bossen op het klimaat ( Jill Peeters )
 • leerlijn duurzaamheid
 • leerstof aangaande plantages en zelfvoorzienende landbouw
 • verwoesting tegen gaan: groene muur tegen desertificatie!
 • Welke migratiestromen zijn er in de wereld?
 • Wat met de klimaatvluchtelingen..

[natuur]Wetenschappen


 • Biodiversiteit in zo’n jong bos herstelt zich snel en geeft inzicht in levensgemeenschappen.
 • het bos wordt wetenschappelijk gevolgd ( boomgroei - CO2 captatie ).
 • OZG werkt een cel academisch onderzoek uit: er zal in de nabije toekomst allerlei onderzoek gedaan worden naar hydrologie, bodem, biodiversiteit… Gezien er contacten zijn met professoren uit diverse activiteiten, kunnen professoren uitgenodigd worden om te komen praten of school. Bezoek aan de faculteiten behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Haalbaarheid van hernieuwbare energie

Economie/Ondernemen


 • duurzaamheid implementeren door te investeren in projecten binnenin de Triple-P benadering.
 • micro-economie: de investeringen leveren korte, maar vooral lange termijnwinsten op ( micro-economie )
 • zelfstandig ondernemen ( arabische gom, aromaten voor producten, cashcrops ): het merendeel van de ingezaaide bomen zijn gom acacia’s die levend meer waard zijn dan dood…
 • duurzame hulp, geef ze geen brood maar de tools om zelf graan te verbouwen.

STW


 • koken met aanwezige ingrediënten.
 • Wat kan je doen met deze cashcrops?
 • Welke economische gewassen ( kruiden, specerijen ) kunnen een meerwaarde zijn voor het lokale dorp?
 • Waarom laten we best de vrouwen het geld beheren?
 • Impact op de drijfveren om je geboortestreek te verlaten?
 • Welk soort basisonderwijs moet er gegeven worden?

Godsdienst / leefsleutels


 • diverse thematieken rond ontwikkelingssamenwerking.
 • vluchtelingenproblematiek ( bossen ontmoedigen om het eigen land te verlaten: per 1000 ha bos keren 10.000 mensen terug naar hun regio omdat de bossen inkomsten creëren )
 • Implementatie van het boek "Utopia" van Thomas Moore

Muzikale opvoeding


 • In de eerste graad is er gans thema gewijd aan muziek en duurzaamheid!

Lichamelijke opvoeding


 • Leerlingen aanzetten te bewegen ( Paul VandenBossche )
 • Het 10 000 stappenplan kan een bomenplan worden voor een jaar => Run Forest, Run als hoogtepunt.
 • Sven Nijs is het project van OZG genegen ( tip! )

Milieuraad => Inzamelen van oude elektronica!


Gedurende die dag kunnen mensen ( iedereen ) hun oude elektronica binnenbrengen. OutOfUse zamelt deze in en bereidt ze voor om te recycleren.

Vergeet ook niet de "uitvinding" om met het koelelement van een PC een watermaker te bouwen!