Wall of Honour

Jonathan Holslag verwierf

certreeficaat 0001

1000 euro

Jonathan is docent internationale politiek aan de VUB. Als geen ander is hij op de hoogte van de politieke veranderingen en invloeden in diverse delen van de wereld.

Op 15 februari mochten wij officieel het certreeficaat 0001 uitreiken op zijn kantoor in Brussel!

Zijn engagement en het nut van ons project zal hij later nog toelichten

GROS steunt ons met

3 500 euro!

lees bijhorend artikel in het infoblaadje

Filip Peeters

had er zelf heel graag bij geweest op de Run.

Maar jammer genoeg zijn goede acteurs zeer druk bezette mensen. Toch wil hij ons project een warm hart toedragen en zien we hem nog wel terug.

wordt ongetwijfeld vervolgd!

Geert Noels kocht eveneens eentje!

De leerlingen van 4 OI vorig schooljaar herinneren zich nog levendig zijn krachtige pitchtalk over globalisering, econoshocks en hét woord van die dag was GIGANTISME.

Het SJI dankt u voor uw engagement!

Ivo Belet

was eveneens snel te vinden voor het effect dat het werk van OZG heeft in de Sahel. Het verhaal van het vlindereffect overtuigde hem om mee ons bos uit te bouwen, waarvoor dank!

Misschien kan er in het Europese parlement nog wel iemand warm te maken zijn om de voet naast de onze te plaatsen! Hoe groter het agrobos hoe sterker het groeit.

Wij kijken ook uit naar een kort fotomoment waarop wij trots het certreeficaat mogen overhandigen.

Trots melden we dat ook Herman De Croo certreeficaathouder is geworden!

Graag geven we ook zijn boodschap mee:

Binnenkort telt Afrika 2 miljard medemensen en zullen wij noodgedwongen, veel liever als positieve vrijwilligers dan als verplichte burgers voor ons eigen toekomst maar ook uit de normale menselijke generositeit geroepen worden nog meer dan ooit de mensen aldaar te helpen.

Hier bij ons vakkundige medewerkers vandaar opnemen betekent dat zij door het terugsturen van een deel van hun loon en wedde elk 40 à 50 personen in Afrika in aanvaardbare levensomstandigheden kunnen zien bestaan en zodra mogelijk met een daling van het geboortecijfer – nu 7,6 kinderen per vrouw – tot een maatschappij kunnen komen waar bijzonder onderwijs en opleiding, gezondheid en infrastructuur sleutels zijn voor de nabije en langere toekomst.

Hoe meer mensen, bijzonder jonge mensen, dergelijke initiatieven nemen voor duurzaamheid en realisatie van de SDG-objectieven hoe beter.


Jan Leyssens

was voor de aanwezige leerlingen een complete verrassing en onderdompeling in "trip" op zoek naar zichzelf. Via het project om een boom in de Sahel te zetten en zijn levensverhaal als designer werden de leerlingen op een nononsens manier aangepord eens na te denken over hun eigen toekomst en levensdoelen. Enkel de aanwezigen kunnen het navertellen: het was echt méér dan dat wij er van hadden durven verwachten!

Peter De Keyzer

nam de tijd om onze leerlingen van 5 en 6 ondernemen / economie toe te spreken in het kader van het feit dat Groei gelukkig kan maken!

In zijn geheel eigen stijl bracht hij ons de grondbeginselen van vrije markt bij en leerde hij ons wat het verschil tussen die markt en de 'gestuurde' economie is. Voor onze leerlingen een unieke kans eens te mogen kennismaken en proeven van wat nu echte vakinhouden gekoppeld aan een "goede investering" kunnen zijn.

nvda: ons project is dus echt géén goed doel.

Onze leerlingen van 4 OC leerden in het kader van Communicatie correct zakelijke mails op te stellen. Aangenaam verrast waren de leerlingen toe ze positief antwoord van het Vlaams Parlement in monde van z'n voorzitter! Dus een bewijs dat ze een duidelijke boodschap hebben gebracht!

Het bedrag, da's nog een verrassing!


Van volgende personen mogen we nog een engagement verwachten: Yasmine Kherbache, Jill Peeters, Wouter Beke, misschien zelfs van Charles Michel.

Wilt ook u een #certreeficaat ?

U stort uw bedrag op volgend rekeningnummer

BE95 4155 0163 0158 Sint Jozefinstituut Kontich

met de vermelding: Run for Forest + jouw naam

1 euro is 1 boom!