certreeficaat

Het certreeficaat als teken van jouw engagement!

Het certreeficaat vermeldt jouw aantal bomen in ons grote woud. Iedere boom is een 'aandeel' van het agrobos.

Agrobossen zijn bossen die een economische meerwaarde hebben, zeker voor de lokale bevolking. Eens het bos voldoende groot en groen is, vloeit een ethisch verantwoord deel terug naar de certreeficaathouders . Dit is het unieke van ons project:

Via je certreeficaat word jij (aan)deel(houder) van een micro-economie!

Je mag terecht zeggen dat jij een ethisch ondernemer ben geworden in een maatschappelijk verantwoorde micro-economie in de Sahel. Meer nog!

Je geeft een Sahelbewoner zicht op een eigen toekomst!U stort uw bedrag op volgend rekeningnummer

BE95 4155 0163 0158 Sint Jozefinstituut Kontich

met de vermelding: Run for Forest + jouw naam

1 euro is 1 boom!


Zij deden het alvast voor!

Het logo en certreeficaat werden uitgewerkt door Krearti!

Verder leverde ze ons ook de weblink runforforest; de weblink voor deze site.