กลุ่มอำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๑

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๐๓ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

โทร ๐๔๓ ๕๑๓ ๐๐๓ โทรสาร ๐๔๓ ๕๑๔ ๐๑๔

Website : http://www.roiet1.go.th

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ป