தொண்டமானாறு வெளிக்கள நிலையத்தினாரால் தயாரிக்கப்பட்ட தரம் 13 மாணவர்களுக்கான தவணை பரீட்சை வினாத்தாள்கள் நிகழ்நிலை பரீட்சைகளாக சிறகுகள் அமையத்தினரால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

ICT Online Exams

பரீட்சைக்குத் தோற்ற இணைப்பில் தொடரவும்

Online Exams

பரீட்சைக்குத் தோற்ற இணைப்பில் தொடரவும்

கலை, வர்த்தகம், தொழிநுட்பம், கணிதம், உயிரியல் பிரிவு மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி மூல மற்றும் ஆங்கில மொழி மூல பரீட்சைகள் விரைவில் .. kalvi.sirakukal.org

தரம் 1 தொடக்கம் தரம் 13 வரையான மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சைகள்

இணைய வழியில் ஆசிரியர்களால் பகிரப்பட்ட நிகழ்நிலை பரீட்சைகளின் இணைப்புக்கள் சிறகுகள் செயற்பாட்டாளர்களால் தொகுத்து பகிரப்பட்டுள்ளது.