SIPERAK

(Sistem Pendaftaran Perkara Elektronik)

Pendaftaran perkara e-court Pengguna non advokat

Aplikasi ini merupakan portal untuk pendaftaran akun E-Court bagi pengguna bukan pengacara. Untuk lebih lanjut isikan data pada form yang disediakan dengan klik tombol dibawah ini

Pendaftaran perkara di e-court

Setelah mendapatkan username dan password melalui email yang terdaftar. Masukkan persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi E-Court