Signaalwoorden oefenen

Til tekstbegrip naar een hoger niveau met deze 8 tips


Begrijpend lezen, ook wel tekstbegrip, is een onderdeel op de lagere school dat voor veel kinderen toch nog erg moeilijk blijkt te zijn. Als opvoeder wil je natuurlijk graag voorkomen dat je kind een akelige achterstand in het leren oploopt en niet goed mee kan komen. Wat kun jij als ouder nu doen om de vaardigheid van het begrijpend lezen van je dochter of zoon te verbeteren en versterken? In dit artikel bespreken we zeer uitgebreid 8 tips die kunnen bijdragen om vaardigheden en strategieën rondom tekstbegrip te verbeteren. Zo hopen we je optimaal te helpen. Hopelijk lukt het je nu het beste uit de groei en ontwikkeling van je kind te halen.


1 Wat is het doel?

Bekijk en bestudeer samen een tekstje, bijvoorbeeld een krantenartikel of een tijdschrift, een fragment uit een boek of een handleiding. Laat je kind de tekst eerst doornemen. Bekijk samen de beschrijvingen in de tekst. Vraag vervolgens wat je zoon of dochter denkt dat het onderwerp is en wat het doel van de tekst kan zijn. Het bepalen van het doel van de schrijver helpt enorm zicht te krijgen op de inhoud van het fragment.


2 De tekst bespreken


Het begrijpend lezen is absoluut niet alleen een geval van technisch lezen, maar juist van het gesprek erover. Behandel altijd de tekst samen. Controleer het volgende: komt de verwachting van je kind uit en klopt het gestelde doel met wat je kind ervan had verwacht? Blijf erover praten! Kijk ook altijd goed naar signaalwoorden. Die vertellen je vaak meer over een tekst en wat er nog komen gaat.


3 Vul gaten in kennis op


Onderwerpen zijn vaak zeer wisselend. Je kunt dan niet aannemen dat je kind alle kennis paraat heeft. Maar het missen van die kennis is wel lastig als je kind vragen over een tekst moet kunnen beantwoorden. Dus vul altijd missende kennis aan of laat je kind eerst het een en ander bestuderen. Studerend en begrijpend lezen is immers een doel, de teksten die je gebruikt slechts een middel.


4 Woordenschat


Als je dan toch bezig bent, koppel studerend lezen gelijk aan het aanleren van nieuwe woorden en sta stil bij de manier om de woorden en hun betekenis uit een tekst te halen. Immers kent een tekst altijd wel nieuwe woorden voor leerlingen. En het zou toch zonde zijn om daar zomaar aan voorbij te gaan.


5 Laten lezen, doet lezen


Het mag duidelijk zijn: kinderen iets veel laten doen zorgt er altijd voor dat ze sterker worden. Dat geldt net zo bij begrijpend lezen! Kortom: laat je zoon of dochter dus zoveel mogelijk doen. Geef zelf altijd het goede voorbeeld!


6 Zorg voor veel teksten


Wat maakt lezen plezierig? Dat zit hem helemaal in het thema of onderwerp van de tekst die gelezen gaat worden. Vindt jouw kind sport of puzzelen heel plezierig? Zorg er dan voor dat er over deze onderwerpen teksten zijn en werk dat verder uit. Je zal merken dat een kind dat veel plezier heeft in de te bronnen die hij of zij lezen moet, sneller verder zal lezen.


7 Tekstsoorten


Er zijn diverse teksten en het is erg belangrijk je zoon of dochter daarmee in aanraking te laten komen, want een recept of handleiding is echt heel wat anders dan een opiniestuk. En proza of gedichten kun je niet een op een vergelijken met een informatief of wetenschappelijk artikel. Probeer dus zoveel mogelijk te variëren in de teksten die je je kind laat lezen.


8 Oefenen met oefenboeken

Zelf geen idee? Gelukkig zijn er oefenboeken op de markt voor begrijpend lezen. Ideaal geschikt voor ouders en verzorgers die moeite hebben om hun kind de juiste teksten voor te schotelen. Een goed oefenboek past helemaal bij de lesstof van school.

Kees Bunk