Jumbo Run


Jumborun Gits : 18/08/2018

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er door de club op zaterdagmorgen weer een ontbijt voorzien voor de leden die de run rijden.

Gelieve ons een seintje te geven of je erbij zal zijn, en dit voor zaterdag 11 augustus, zodat we een raming kunnen maken voor het aantal koffiekoeken die nodig zijn. Als er een paar leden een thermos koffie meebrengen (en ons dit vooraf ook bij voorkeur laten weten), zorgen wij ook nog voor de bekers, de melk en de suiker. Indien mogelijk zal de plaats van ontbijt dezelfde zijn als vorig jaar. Als je het niet vindt, bel je maar even het moment zelf naar Geert of Hilde : 0487/544 560

Voor de jumborun geldt de regel “ samen inschrijven - samen rijden “

Nadat Mark en Delphine er jaren voor hebben gezorgd dat wie dit wou wat samen kon rijden in de colonne, zullen dit jaar Patrick (Pardo) en Emilienne voor deze service zorgen.

Als je dus samen met andere leden-Sietekaristen wil rijden in de groep, bezorg dan uw bevestigingsformulier tijdig aan Patrick en Emilienne of zorg dat je de vrijdag om 17h30 aan de trap van het kasteel in Gits bent.

We kijken er nu al naar uit !!!

Met dank voor de jarenlange groepsinschrijving aan Mark en Delphine en aan Patrick en Emilienne die er dit jaar voor zullen zorgen

Inschrijvingsformulieren bezorgen bij: Patrick Pardo, Pannenhuisstraat 16, 8310 Brugge 3 (0486/178 328)